1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کاردان فنی کشتی
  4. توربین‌های بخار
  5. کتاب توربوماشینها - ویرایش دوم

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۴۰۷
شابک
9789646029767
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19