1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی شیمی
  4. آشنایی با مهندسی شیمی
  5. کتاب تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی

تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی


نویسندگان : جی .ام .اسمیت , اچ .سی .ون نس , ام 0ام .ابات

مترجم : مهندس حسن صنعتی


درباره کتاب تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۳۵۲
شابک
9789645964151
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمیدرس‌ها

آشنایی با مهندسی شیمی

رشته ها

مهندسی شیمی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19