1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی شیمی
  4. آشنایی با مهندسی شیمی
  5. کتاب فرآیندهای پتروشیمی مشخصات فنی واقتصادی جلد 1مشتقات .

فرآیندهای پتروشیمی مشخصات فنی واقتصادی جلد 1مشتقات .


نویسندگان : آلین چاول , گیلس لفبور

مترجم : مهندس محمد حقیقی


درباره کتاب فرآیندهای پتروشیمی مشخصات فنی واقتصادی جلد 1مشتقات .

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۵۱۲
شابک
9789646219359
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب فرآیندهای پتروشیمی مشخصات فنی واقتصادی جلد 1مشتقات .درس‌ها

آشنایی با مهندسی شیمی

رشته ها

مهندسی شیمی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19