1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی شیمی
  4. آشنایی با مهندسی شیمی
  5. کتاب تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1اسمیت ،ون نس ،ابوت

تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1اسمیت ،ون نس ،ابوت


نویسندگان : مهندس سیما اسعدی , مهندس رقیه طهماسب پور


درباره کتاب تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1اسمیت ،ون نس ،ابوت

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۹۲
شابک
9786005552232
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد1اسمیت ،ون نس ،ابوتدرس‌ها

آشنایی با مهندسی شیمی

رشته ها

مهندسی شیمی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19