1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آموزش و پرورش کودکان استثنایی
  4. اختلالات رفتاری-عاطفی
  5. کتاب یکپارچه‌سازی رفتارگرایی و نظریۀ دلبستگی در آموزش عملی والدین

یکپارچه‌سازی رفتارگرایی و نظریۀ دلبستگی در آموزش عملی والدین


نویسنده : بت تراوتمن

مترجمان : دکتر پریساسادات سیدموسوی , امیرمهدی کتانی


درباره کتاب یکپارچه‌سازی رفتارگرایی و نظریۀ دلبستگی در آموزش عملی والدین

-

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۲۰۰
شابک
9789644573965
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب یکپارچه‌سازی رفتارگرایی و نظریۀ دلبستگی در آموزش عملی والدینکتاب‌های مشابه کتاب یکپارچه‌سازی رفتارگرایی و نظریۀ دلبستگی در آموزش عملی والدین


خرید یا کرایه
cancel
19