1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. باکتری شناسی
  4. اخلاق و ایمنی زیستی
  5. کتاب مبانی زیست‌فناوری نوین و ایمنی زیستی

مبانی زیست‌فناوری نوین و ایمنی زیستی


نویسندگان : دکتر مسعود توحیدفر , مهسا کریمی , مایده فیض بخش


درباره کتاب مبانی زیست‌فناوری نوین و ایمنی زیستی

.

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۲۴۴
شابک
978-964-457-550-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مبانی زیست‌فناوری نوین و ایمنی زیستیدرس‌ها

اخلاق و ایمنی زیستی

رشته ها

باکتری شناسی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19