1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
  4. ارزشیابی طرحها و برنامه ریزی آموزش و پرورش
  5. کتاب به سوی دانشگاه با فضیلت: مبانی اخلاقی فعالیت دانشگاهی

به سوی دانشگاه با فضیلت: مبانی اخلاقی فعالیت دانشگاهی


نویسنده : جان نیکسون

مترجمان : فریبا امیدی و همکاران , دکتر بختیار شعبانی ورکی


درباره کتاب به سوی دانشگاه با فضیلت: مبانی اخلاقی فعالیت دانشگاهی

-

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۲۵۰
شابک
9789644574238
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب به سوی دانشگاه با فضیلت: مبانی اخلاقی فعالیت دانشگاهیکتاب‌های مشابه کتاب به سوی دانشگاه با فضیلت: مبانی اخلاقی فعالیت دانشگاهی


خرید یا کرایه
cancel
19