1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم مهندسی محیط زیست
  4. ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست
  5. کتاب توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیطزیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش‌ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)

توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیطزیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش‌ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)


نویسندگان : دکتر محمدحسین شریف‌زادگان , فرناز جمالی , دکتر سحر ندایی طوسی , آسیه نیک‌بین , توحید علیزاده , با همکاری: لیلا اینانلو , برهان امجدی‌نیا


درباره کتاب توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیطزیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش‌ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)

کتاب حاضر دستاورد پژوهشی مشترکی است که در چارچوب کارگاه‌های شماره 2 دوره کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای در گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی انجام یافته است. توسعۀ پایدار در حیطۀ نظریه و عمل همۀ عرصه‌های توسعه چنان اهمیتی دارد که بستر اصلی تحقق هر امر توسعه‌ای، بر مبنای توسعۀ پایدار محیط‌زیستی و براساس ظرفیت برد و توان اکولوژیکیِ محیط طبیعیِ محل وقوع آن صورت‌بندی می‌شود. بنابراین رویه‌ها و قوانین کشورها برای ایجاد طرح‌های توسعۀ صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تاسیس و گسترش و تغییر توسعۀ شهری و منطقه‌ای مستلزم رعایت ابتدایی‌ترین اصول پایداری محیط‌زیستی است. کتاب توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیطزیستی مشتمل بر دو بخش است: بخش نخست به مبحث پیشینه، مفاهیم، مبانی نظری و روش‌شناختی ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی اختصاص دارد. در بخش دوم، پیشنهاد سازوکار عملیاتی‌سازی SEA از طریق کاربست آن در تجربۀ منتخب (طرح مجموعۀ شهری قزوین) بررسی می‌شود.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۵۳۴
شابک
978-964-457-414-6
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیطزیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش‌ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)کتاب‌های مشابه کتاب توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیطزیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش‌ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)


خرید یا کرایه
cancel
19