1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم مهندسی محیط زیست
  4. ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست
  5. کتاب دیدگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری

کتاب دیدگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری


نویسنده : الکس راس

مترجمان : فرانک سعیدی‌فرد , با همکاری: علی رحیمی , دکتر زهره فنی , فرید واحدی یگانه


درباره کتاب دیدگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری

آموزش و کسب اطلاعات و آگاهی‌های گوناگون، سنگ بنای زندگی و فعالیت‌های بشر در کرۀ زمین را شکل می‌دهد. با افزایش شمار جمعیت و پیچیدگی فعالیت‌های انسانی در زمین، اهمیت و جایگاه آموزش در مراحل مختلف حیات انسان نیز بیش از پیش آشکار شده است. محیط‌زیست از زمینه‌هایی است که نقش آموزش در حفظ و حراست از آن بسیار چشمگیر و اساسی بوده است. حقوق و شرایط محیط‌زیست، به‌طور ویژه در شهرها نادیده گرفته شده؛ زیرا به دلیل نبود آموزش و آگاهی، چنین فرض شده است که زندگی شهری و شهرنشینی و تداوم مطلوب آن، ارتباط چندانی با محیط طبیعی ندارد، درحالی‌که شهرهای پیشرفته و آگاه جهان، امروز به مدد آموزش‌های ویژه، به اهمیت بنیادی حفظ اکوسیستم‌های طبیعی و محیط‌زیست خود پی برده‌اند. بسیاری از دیدگاه‌ها و برنامه‌ها و به‌ویژه آموزش‌هایِ این حوزه، در کشورهای گوناگون مطرح، بررسی و اجرا شده‌اند.

کتاب حاضر، ترجمه یکی از منابع معتبر گردآمده از این رویکردها و برنامه‌هاست که می‌تواند الگوی مناسبی برای مدیران، سیاستگذاران، آموزگاران و دست اندرکاران بخش‌های محیط‌زیست و جامعه شهری ایران باشد.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۳۱۸
شابک
978-964-457-450-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19