1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. فناوری اطلاعات و ارتباطات
  4. پایگاه داده‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی
  5. کتاب نظریه اطلاعات و کد گذاری

کتاب نظریه اطلاعات و کد گذاری


نویسندگان : ج. آ. جانز , ج. م. جانز

مترجم : دکتر مرتضی اسماعیلی


درباره کتاب نظریه اطلاعات و کد گذاری

.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۲۲۶
شابک
9646029973
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19