1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
  4.  رواﻧﺸﻨﺎﺳی کﻮدکی و نوجوان
  5. کتاب مبانی روان‌شناسی مدرسه مبانی، شاخص‌ها و کابردها

مبانی روان‌شناسی مدرسه مبانی، شاخص‌ها و کابردها


نویسندگان : کنت‌دبلیو مرل , روت‌ای اروین , گرتچن گیلمپل پیکک

مترجمان : دکتر فریبرز درتاج , دکتر سارا قاضی‌زاده , مهدی خاص‌محمدی


درباره کتاب مبانی روان‌شناسی مدرسه مبانی، شاخص‌ها و کابردها

.

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۳۹۶
شابک
978-964-217-491-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مبانی روان‌شناسی مدرسه مبانی، شاخص‌ها و کابردهاکتاب‌های مشابه کتاب مبانی روان‌شناسی مدرسه مبانی، شاخص‌ها و کابردها


خرید یا کرایه
cancel
19