1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
  4. رمزنگاری
  5. کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری

کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری


نویسنده : یوهانز ا. بوخمان

مترجم : دکتر مرتضی اسماعیلی


درباره کتاب مقدمه ای بر رمزنگاری

..

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۲۵۹
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19