1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. تولید انرژی زمین گرمایی
  5. کتاب اصول و فناوری های تولید بیوگاز

کتاب اصول و فناوری های تولید بیوگاز


نویسندگان : دکتر کیخسرو کریمی , دکتر صفورا میرمحمد صادقی


درباره کتاب اصول و فناوری های تولید بیوگاز

..

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۲۸
شابک
9786008257028
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19