1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی شیلات
  4. ارزیابی محیط زیست
  5. کتاب مدرسه سبز

مدرسه سبز


نویسندگان : حسین شعبانعلی فمی , مهتاب پو رآتشی , الهام فهام


درباره کتاب مدرسه سبز

این مجموعه سعی در ارتقای آموزش و مهارت های زیست محیطی دانش آموزان به عنوان یکی از اقشار فعال در حل مسایل مدیریت شهری در مدارس را دارد.

سال
۱۳۹۱
ناشر
پلک
تعداد صفحات
۲۰۳
شابک
97989642351824
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مدرسه سبزکتاب‌های مشابه کتاب مدرسه سبز


خرید یا کرایه
cancel
19