1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
  4. اقتصاد در بیوتکنولوژی
  5. کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

مقدمه ای بر زیست فناوری (بیوتکنولوژی)


نویسنده : اس. ایناسیموتو

مترجمان : دکتر محمد رضا نقوی , دکتر محمد طاهر حلاجیان


درباره کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۳۵۶
شابک
978-964-0364-15-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری (بیوتکنولوژی)کتاب‌های مشابه کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری (بیوتکنولوژی)


خرید یا کرایه
cancel
19