1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی
  4. زبان و ادبیات فارسی 
  5. کتاب بیت یاب دیوان خاقانی شروانی

بیت یاب دیوان خاقانی شروانی


نویسنده : دکتر احمد امیری خراسانی


درباره کتاب بیت یاب دیوان خاقانی شروانی

در زمینه تحقیق و پژوهش، باید بستر لازم برای پژوهشگران فراهم شود تا آنها بتوانند با صرفه‌جویی در وقت و استفاده مناسب از ابزار لازم، یافته های پژوهشی خود را در زمینه های مختلف علمی به ساحت علاقه مندان این عرصه، ارایه نمایند.

تالیف و تدوین بیت یاب یا به اصطلاح کشف الابیات، برای آثار ادبی، امروزه امری ضروری به شمار می‌رود زیرا در امور تحقیق و پژوهش، کار را برای محققان و پژوهشگران آسان می کند. پژوهشگر به جای صرف وقت فراوان برای پیدا کردن یک بیت، یا مصرع، به راحتی می تواند از طریق این گونه کتاب ها، به مقصود خویش برسد و در وقت، که ارزشمند ترین امر در جهان امروز به شمار می رود؛ صرفه جویی نماید. و در عرصه تحقیقات ادبی، دستیابی سریع و آسان به ابیاتی که مورد نظر محقق و پژوهشگر است از مسایل بسیار مهمی است که ضرورت آن نه تنها امروز که از دیرباز مورد توجه همگان بوده است.

بر همین اساس محققان و دوستداران فرهنگ و ادب فارسی بر آن شده اند تا جهت سهل الوصول شدن موضوعات پژوهشی، برای دیوان های معروف شعر فارسی از جمله مثنوى، دیوان حافظ، دیوان سعدی، آثار نظامی، آثار عطار و ... کشف الابیات فراهم نمایند که در حال حاضر بسیار کاربرد دارد و پژوهشگران را در امر تحقیق و تتبع دستگیر است.

دیوان شعر خاقانی از مهمترین دواوین شعر فارسی و خاقانی نیز از جمله شاعران برجسته و فحل زبان فارسی به شمار می رود؛ و گزیده هایی از اشعار او به ویژه قصایدش در دوره های مختلف تحصیلی اعم از دبیرستان، پیش دانشگاهی، دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود و نیز اشعار خاقانی همیشه در انجمن های شعر، جزو آثاری بوده است که به آن استشهاد می شده است.

در میان شاعران زبان فارسی، خاقانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بی شکه شعر وی دارای ارج و منزلت والایی در نظر ادب دوستان می باشد. وی شاعری است که سخنش پر است از اندیشه های والا، و نیز از فلسفه، سیاست، نجوم، عرفان، حکمت، کلام، مسایل پزشکی، دارویی، اصطلاحات جغرافیایی و تاریخی، امثله، مسایل اجتماعی و معارف دینی و دیگر علوم متداول زمان شاعر که همه این مسایل در شعر وی کاربرد پیدا کرده است.

دیوان خاقانی از گذشته و اکنون مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان ادبی بوده است که شرح های مختلفی نیز بر آن نوشته شده است و امروز نیز به جهت برخورداری از نکات دقیق و مضامین بدیع علمی، ادبی، عرفانی مورد توجه است. خاقانی شاعری است که تقلید از وی مشکل است. کلام سنگین، مطنطن و پر هیمنه او باعث شده که کسی را یارای نزدیک شدن به او نباشد، همانند ابوالفضل بیهقی در فن نشر که کمتر کسی به حریم او نزدیک شده است.

سال
۱۳۸۷
تعداد صفحات
۵۹۸
شابک
9789642500499
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19