1. بوکت
 2. علوم انسانی
 3. جغرافیا
 4. جغرافیای فرهنگی
 5. کتاب مبانی جغرافیای فرهنگی

مبانی جغرافیای فرهنگی


نویسنده : دکتر حجت اله شرفی


درباره کتاب مبانی جغرافیای فرهنگی

شناخت رابطه متقابل جغرافیا و فرهنگ را، به عنوان دو موضوع مهم و پایه در علم جغرافیا، می توان تحت عنوان «جغرافیای فرهنگی» مورد مطالعه قرار داد. جغرافیای فرهنگی دانشی است که ارتباط و تعامل دو حوزه فرهنگ و جغرافیا و تاثیرات متقابل آن دو را مورد پژوهش و بررسی قرار می دهد. بنابراین روابط و مناسبات متقابل محیط و فرهنگ گروه‌های انسانی از مباحث جغرافیای فرهنگی قلمداد می گردد. اگر چه تاکنون به دلیل گستردگی و تنوع موضوعات فرهنگی، تعریف واحدی از جغرافیای فرهنگی ارایه نشده است، لیکن در این شاخه از جغرافیا تفاوت ها و شباهت های عناصر فرهنگی، گروه‌های انسانی در ابعاد فضایی و مکانی، مطالعه و بررسی تغییرات فضایی گروه‌های فرهنگی، و نحوه شکل گیری الگوهای فضایی فرهنگ، توسط عملکردهای جامعه انسانی تجزیه و تحلیل و بر آن تاکید می شود». بر این اساس، چگونگی شناخت اختلافات فرهنگی در مکان های مختلف، تغییرات فضایی - مکانی فرهنگ، و شناخت و تقسیم بندی مناطق جهان بر اساس فرهنگ و پدیده های فرهنگی از سوالات اساسی مربوط به جغرافیای فرهنگی است. جغرافیای فرهنگی، یک حوزه مطالعاتی مستقل نیست که به تواند همه اطلاعات مربوط به خود را تولید نموده و آنها را به عنوان بخشی از یک سیستم بسته بررسی تماید، بلکه یک تبادل است که در آن اطلاعات، تفاسیر و یافته های بسیاری از منابع از یک دیدگاه گلی بررسی می شود.

کتاب حاضر، برای دانشجویان رشته های علوم جغرافیایی، مطالعات فرهنگی، مهندسی فرهنگی و ... به عنوان منبع اصلی درس «مبانی جغرافیای فرهنگی» در مقطع کارشناسی به ارزش 2 واحد و بر اساس سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نوشته شده است.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۲۵۹
شابک
9786002010599
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مبانی جغرافیای فرهنگی


 • نام کتاب مبانی جغرافیای فرهنگی
 • نویسنده دکتر حجت اله شرفی
 • سال انتشار ۱۳۹۴
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۲۵۹
 • انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شابک(ISBN) 9786002010599
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۱۳‌,‌۵۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۲۷‌,‌۰۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19