1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. هوانوردی
  4. آئروالاستیسیته
  5. کتاب مبانی تیوری الاستیسیته - ویرایش پنجم

مبانی تیوری الاستیسیته - ویرایش پنجم


نویسنده : دکتر محمد مهدی سعادتپور


درباره کتاب مبانی تیوری الاستیسیته - ویرایش پنجم

..

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۴۸۱
شابک
9786008257066
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مبانی تیوری الاستیسیته - ویرایش پنجمدرس‌ها

آئروالاستیسیته

رشته ها

هوانوردی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19