1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. محاسبات عددی پیشرفته
  5. کتاب محاسبات عددی در فیزیک

محاسبات عددی در فیزیک


نویسندگان : دکتر وحید میرزایی , دکتر شیلا بناری بهنمیری


درباره کتاب محاسبات عددی در فیزیک

ریاضی مهمترین ابزار فیزیک و اکثر رشته های فنی و مهندسی برای تجزیه و تحلیل و کمی سازی پدیده ها و فرآیندها می باشد. از این دیدگاه دو جنبه ریاضی مورد استفاده قرار می گیرید: 1- جنبه تحلیلی و دقیق، مثل حل یک انتگرال نامعین و محاسبه تابع اولیه 2- جنبه تقریبی و محاسبات عددی، مثل حل یک معادله دیفرانسیل به صورت عددی که حل تحلیلی ندارد. با توجه به این نکته که عموم مسایل واقعی به اندازه ای دارای پیچیدگی هستند که معادلات مربوط به آنها حل تحلیلی ندارد؛ اهمیت جنبه دوم بیشتر نمایان می گردد.

وجه تمایز کتاب حاضر با سایر کتاب های محاسبات عددی در پرداختن به بعد کاربردی هر سرفصل می باشد. به عبارت دیگر دانشجو پس از آشنایی با هر روش از طریق مطرح کردن مسایل واقعی فیزیکی به صورت ملموس نیاز به آشنایی با مباحث محاسبات عددی و جایگاه این کتاب را متوجه می شود

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۳۲
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19