دانلود کتاب های اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری دانلود کتاب های اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

تنظیم قرارداد فروش بین‌المللی

محمدابراهیم گوهریان , کارلا سی شی پی , نادره شعبانی ,

نظام حقوقی علایم تجاری نوین

دکتر زهرا شاکری , سهیلا نورعلی ,

خرید یا کرایه
cancel
19