1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
  4. اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری
  5. کتاب تنظیم قرارداد فروش بین‌المللی

تنظیم قرارداد فروش بین‌المللی


نویسنده : کارلا سی شی پی

مترجمان : محمدابراهیم گوهریان , نادره شعبانی


درباره کتاب تنظیم قرارداد فروش بین‌المللی

هدف از این کتاب آشنا نمودن شما با توافق های تجاری بین افراد در فراسوی مرزهای داخلی است. در بیشتر موارد، شما در مذاکرات قراردادهای داخلی با همان مسایلی مواجهید که در مذاکرات مربوط به قراردادهای خارجی مطرح می شوند. بعنوان مثال طرفین قراردادهای تجاری، چه داخلی و چه بین المللی، باید کنترل کیفیت، هماهنگی با مقررات دولتی، حفظ حقوق مربوط به مالکیت معنوی و حل و فصل اختلاف را در نظر بگیرند. بین المللی بودن یک قرارداد، درجه ای از پیچیدگی را در مذاکرات، عملکرد و اجرای آن به همراه دارد زیرا طرفین در فاصله دور از هم هستند، زمینه های فرهنگی متفاوتی دارند و تحت قلمروی قوانین کشورهای مختلفی می باشند.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۰۰
شابک
9789644685507
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تنظیم قرارداد فروش بین‌المللیدرس‌ها

اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری تعارض قوانین در قراردادهای حمل و نقل حقوق قراردادهای اداری حقوق قراردادهای بین الملل 1 حقوق قراردادهای بین الملل 2 حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی حقوق قراردادهای نوین قراردادهای اداری قراردادهای ارتباطی امن

رشته ها

مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار گرایش فناوری مدیریت کسب و کار گرایش مالی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی حقوق حمل و نقل حقوق دادرسی اداری حقوق تجارت الکترونیکی حقوق تجاری اقتصادی بین المللی حقوق حقوق عمومی امنیت اطلاعات

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19