1. بوکت
 2. علوم انسانی
 3. مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
 4. اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری
 5. کتاب بررسی نقش «قاعده احسان» و «اصل حسن نیت» در فقه و حقوق قراردادهای ایران

بررسی نقش «قاعده احسان» و «اصل حسن نیت» در فقه و حقوق قراردادهای ایران


نویسنده : دکتر علی رفیعی مقدم


درباره کتاب بررسی نقش «قاعده احسان» و «اصل حسن نیت» در فقه و حقوق قراردادهای ایران

علم حقوق از دیرباز تا کنون علم اصل و قاعده و استدلالات بوده است. به گونه ای که ذهن حقوقدانان درک مفاهیم را از طریق قاعده سازی و بیان مصادیق با استثنایات مربوط به آنها میشناسد. در فقه امامیه و به تبع آن حقوق ایران، یکی از قواعد مهم و اثر گذار، قاعده احسان میباشد که از منظر فقها و حقوقدانها بیشتر در حوزه مسیولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۲۳
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب بررسی نقش «قاعده احسان» و «اصل حسن نیت» در فقه و حقوق قراردادهای ایران


 • نام کتاب بررسی نقش «قاعده احسان» و «اصل حسن نیت» در فقه و حقوق قراردادهای ایران
 • نویسنده دکتر علی رفیعی مقدم
 • سال انتشار ۱۴۰۰
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۱۲۳
 • انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شابک(ISBN) 1
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۱۷‌,‌۵۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۳۵‌,‌۰۰۰ تومان

درس‌ها

اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری تامین مالی و قراردادهای نفت و گاز تحلیل آرا و رویه های قضائی اسناد و قراردادهای تجاری تعارض قوانین در اسناد، قراردادها و احوال شخصیه تعارض قوانین در قراردادهای حمل و نقل حقوق انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفت و گاز حقوق تطبیقی و قراردادهای بین المللی نفت و گاز حقوق قراردادها حقوق قراردادهای اداری حقوق قراردادهای بین الملل 1 حقوق قراردادهای بین الملل 2 حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی حقوق قراردادهای نوین حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قرارداد فقه قراردادهای تجارت بین المللی قراردادهای اداری قراردادهای ارتباطی امن قراردادهای باال دستی نفت و گاز قراردادهای بیمه قراردادهای پایین دستی نفت قواعد عمومی قراردادها گاز قراردادهای مبانی فقهی اسناد و قراردادهای تجاری

رشته ها

مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار گرایش فناوری مدیریت کسب و کار گرایش مالی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نفت و گاز حقوق اسناد و قراردادهای تجاری حقوق ثبت اسناد و املاک حقوق حمل و نقل حقوق نفت و گاز حقوق سردفتری مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز حقوق مالکیت فکری حقوق دادرسی اداری حقوق تجارت الکترونیکی حقوق تجاری اقتصادی بین المللی حقوق حقوق عمومی امنیت اطلاعات مدیریت مالی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19