دانلود کتاب های مدیریت توسعه و عمران دانلود کتاب های مدیریت توسعه و عمران

برنامه‌ریزی شبکه‌ای

روبرت ب. هریس , محمدتقی بانکی ,

آشنایی و طرز کار با نرم افزار ABAQUS

دکتر محمود فرزین , سیدحسین دیباجیان , اصغر مهدیان , محمد حسینی فرید ,

روش اجزای محدود - جلد اول

ار. ال. تیلر , الگیرد سسیل زینکیویچ , هادی افشار ,

اصول نظریه پایداری سازه‌ها

الکساندر چاجس , بهروز حکیما ٬محمد على برخوردارى ٬على کاوه ,

خرید یا کرایه
cancel
19