دانلود کتاب های   مبانی مدیریت دانلود کتاب های   مبانی مدیریت

تسلط بر زمان یعنی تسلط بر زندگی

برایان تریسی , فریدون تازه‌زاده ,

مقدمه‌ای بر کسب و کار

دیوید دوسو , داگلاس ویلسون , دکتر رضا محمدکاظمی , سارا سهیلی ,

قراردادهای آتی ،اختیارات مالی و مدیریت مالی پیشرفته بنگاه جلد4

استفان راس , راندولف وسترفیلد , جفری جفی , دکتر فریماه مخاطب رفیعی , دکتر مهدی خاشعی , مهندس پویان حیدری ,

مدیریت ارشد کسب و کار در یک روز

دکتر موسی زمان زاده دربان , استیون استرالسر , دکتر مصطفی پورمهدی ,

تحقیقات بازاریابی نوین بانگرش مدیریتی

دکتر علی صنایعی , دکتر آذرنوش انصاری ,

نگاهی نو به حاکمیت شرکتی

دکتر محمدعلی شاه‌حسینی , محمدهادی رنجبر ,

خرید یا کرایه
cancel
19