1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 11: تیره فرانکنیا

فلور (فارسی) ایران شماره 11: تیره فرانکنیا


نویسنده : حسن امیرآبادی زاده


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 11: تیره فرانکنیا

مخاطبان در این کتاب اطلاعاتی علمی درباره تیره فرانکینا کسب می‌کنند. این تیره گیاهی به گونه‌ای مصور و با اشاره به پراکندگی جغرافیایی در جهان و ایران معرفی شده است.

سال
۱۳۷۱
تعداد صفحات
۱۵
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19