1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب گیاهان خانواده چتریان در ایران، کلید شناسایی و پراکنش

گیاهان خانواده چتریان در ایران، کلید شناسایی و پراکنش


نویسنده : ولی الله مظفریان


درباره کتاب گیاهان خانواده چتریان در ایران، کلید شناسایی و پراکنش

در این کتاب سعی شده است از فلورهای مختلف به ویژه فلور کشورهای همجوار استفاده و آنها را به عنوان کلیدی در تشخیص و شناسایی جنس و گونه های خانواده چتریان در اختیار علاقه مندان قرار دهد

سال
۱۳۶۲
تعداد صفحات
۴۰۰
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب گیاهان خانواده چتریان در ایران، کلید شناسایی و پراکنشکتاب‌های مشابه کتاب گیاهان خانواده چتریان در ایران، کلید شناسایی و پراکنش


خرید یا کرایه
cancel
19