1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب نخستین همایش باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

نخستین همایش باغ گیاه‌شناسی ملی ایران


نویسنده : گروه کارشناسان


درباره کتاب نخستین همایش باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

برگزاری نخستین همایش باغ گیاه¬شناسی ملی ایران در روز پنجم آبان¬ماه 1390 فرصت مناسبی برای انعکاس هرچه بهتر فعالیت¬های گسترده علمی- تحقیقاتی و ترویج یافته¬های 40 ساله انجام¬شده در این باغ است که با ارایه مقالات متعددی از فعالیت¬های جاری در این باغ و شبکه باغ¬های گیاه¬شناسی کشور با استقبال کم¬نظیر علاقمندان روبرو شد. همچنین این همایش انعکاس¬دهنده برخی نتایج حاصل از یافته¬های تحقیقاتی می¬باشد که توسط دستگاه‌های اجرایی و تحقیقاتی در زمینه ایجاد و توسعه فضاهای سبز شهری به¬کار گرفته شده است

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۳۲۲
شابک
978-964-473-339-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19