1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان
  4. تاریخ ایران براساس روایات ملی
  5. کتاب تاریخ یحیی: سالشمار تاریخ ایران و جهان (از خلقت عالم تا سال 1336 هجری قمری)

تاریخ یحیی: سالشمار تاریخ ایران و جهان (از خلقت عالم تا سال 1336 هجری قمری)


نویسندگان : دکتر شمس‌الدین نجمی , شیخ یحیی احمدی کرمانی


درباره کتاب تاریخ یحیی: سالشمار تاریخ ایران و جهان (از خلقت عالم تا سال 1336 هجری قمری)

تاریخ نگاری در ایران پس از اسلام به دو شیوه کلی انجام شده است:

دسته اول؛ تاریخ‌های عمومی مفصل و مشروح از آغاز خلقت عالم تا زمان نویسنده، مانند: تاریخ طبری ( تالیف محمد جریر طبری)، زین الاخبار (تالیف ضحاک ابن محمود گردیزی)، کامل التواریخ (تالیف ابن اثیر)، تاریخ روضه الصفا (تالیف میرخواند) ، زبده التواریخ (تالیف حافظ ابرو)، تاریخ حبیب السیر (تالیف غیاث الدین خواند میر)، ناسخ التواریخ (تالیف میرزا محمد تقی سپهر معروف به لسان الملک).

دسته دوم: تاریخ‌های مجمل و خلاصه که این دسته هم از آغاز خلقت عالم آغاز شده و رویدادها به صورت گاهشمار و یا سالشمار تا زمان مولف آورده می شود، مانند: مجمل التواریخ و القصص (مولف ناشناخته)، نظام التواریخ تالیف قاضی ناصرالدین بیضاوی)، مجمل تصحی تالیف احمد ابن جلال الدین فصیحی خوانی)، تقویم التواریخ (تالیف مصطفى ابن عبدالله چلبی معروف به حاجب خلیفه)، منظم ناصری (تالیف میرزا محمد حسن خان اعتماد السلطنه).

یکی از ارزشمندترین منابع تاریخی، نسخه‌های خطی هستند که از جمله مواریث فرهنگی ما محسوب می‌شوند و توسط تاریخ‌نگاران ایرانی نگارش یافته‌اند؛ بعضی از آن‌ها از بین رفته‌اند و برخی دیگر در کتابخانه‌های شخصی یا کتابخانه‌های داخل و خارج از کشور نگهداری می‌شوند. معرفی و چاپ، این نسخه‌های خطی از جمله خدمات بسیار ارزشمند فرهنگی به شمار می‌آید که این تاریخ نیز از آن جمله است. این کتاب با رعایت کامل شیوه تدوین مولف و طبق نسخه خطی در 4 بخش تنظیم شده است:

بخش اول: در وقایع عظیمه، از خلقت عالم تا بدو تاریخ هجرت حضرت ختمی مرتبت (ص) به سن شمسی.

بخش دوم: تعلیقات و توضیحات بخش اول .

بخش سوم: وقایع عظیمه، از هجرت حضرت ختمی مرتبت تا سال 1336 هم قی.

بخش چهارم: تعلیقات و توضیحات بخش دوم.

سال
۱۳۸۶
تعداد صفحات
۳۹۳
شابک
9789642500215
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تاریخ یحیی: سالشمار تاریخ ایران و جهان (از خلقت عالم تا سال 1336 هجری قمری)کتاب‌های مشابه کتاب تاریخ یحیی: سالشمار تاریخ ایران و جهان (از خلقت عالم تا سال 1336 هجری قمری)


خرید یا کرایه
cancel
19