1. بوکت
 2. علوم انسانی
 3. تاریخ اسلام
 4. آشنایی با منابع تاریخ اسلام
 5. کتاب شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان)

کتاب شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان)


نویسنده : دکتر سیدمحمد طیبی


درباره کتاب شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان)

در نوشتار پیش روی کوشش شده تا شیوه های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در محدوده تاریخی و زمانی شکل گیری دولت اموی تا پایان دولت قاجاریه مورد توصیف و تحلیل قرار گیرد. در پاسخ به چرایی نپرداختن به برخی دوره ها و حکومت ها در اثر پیش روی شایان ذکر و مبرهن است که: در گستره جغرافیایی جهان اسلام و بستر تاریخ اسلام و ایران دولتها و سلسله های متعدد و دربردارنده قلمروهای وسیع، منطقه ای و محلی ظهور و نمود داشته اند. بدون تردید آنها در تحکیم، حفظ قدرت، سلطه و توسعه قلمرو به جنگ و اقدام های نظامی مبادرت نموده اند. بنابراین جستار و پژوهش در این موضوع، آن هم معطوف به تمامی حکومت های دنیای اسلامی مجال و فرصتی درازمدت و دامنه دار را می طلبد. با این وصف به ناچار مهمترین دولتها - به ویژه دولت هایی که به تعبیر فقها و فاتحان مسلمان در دارالکفر سرزمین های غیر اسلامی و غیر مسلمان تکاپوها و فتوحات نظامی داشته اند مورد توجه و انتخاب قرار گرفت.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۸۴
شابک
978-600-201-105-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان)


 • نام کتاب شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان)
 • نویسنده دکتر سیدمحمد طیبی
 • سال انتشار ۱۴۰۰
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۱۸۴
 • انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شابک(ISBN) 978-600-201-105-3
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۳۲‌,‌۵۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۶۵‌,‌۰۰۰ تومان

درس‌ها

آشنایی با منابع تاریخ اسلام تاریخ اسلام تاریخ اسلام تاریخ اسلام 1 تاریخ اسلام 2 تاریخ اسلام 2 تاریخ اسلام 3 تاریخ اسلام ۳ تاریخ اسلام 4 تاریخ اسلام ۴ تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تأسیس صفویه تاریخ اسلام تخصصی ۱ تاریخ اسلام تخصصی ۲ تاریخ اسلام تخصصی ۳ تاریخ اسلام تخصصی ۴ تاریخ اسلام تخصصی ۵ تاریخ اسلام تخصصی ۶ تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند تاریخ اسلام در مصر و شام ۱ تاریخ اسلام در مصر و شام ۲ تاریخ اسلام و کشورهای اسلامی زن در تاریخ اسلام شناخت ماخذ تاریخ اسلام شناخت مأخذ تاریخ اسلام کلیات تاریخ اسلام

رشته ها

تاریخ اسلام زیست شناسی عمومی دامپروری فقه شافعی فقه و مبانی حقوق اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی ادیان و عرفان علوم قرآن و حدیث تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی فلسفه و عرفان ادیان و مذاهب مطالعات خانواده رشته دینی و عربی مطالعات زنان گرایش زن و خانواده ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19