1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. قارچ شناسی
  4. حیوانات ازمایشگاهی و نگهداری آنها
  5. کتاب حیوانات آزمایشگاهی پرکاربرد

حیوانات آزمایشگاهی پرکاربرد


نویسندگان : مهدی عباس‌نژاد , مهشید حسین‌زاده , سعید اسماعیلی ماهانی


درباره کتاب حیوانات آزمایشگاهی پرکاربرد

انسان همواره از پژوهش‌های علمی که در آن‌ها از حیوانات استفاده شده بهره فراوان برده است، تمامی دست‌آوردهای پزشکی در قرن گذشته به نوعی مرهون بکار بردن حیوانات می‌باشد. پیشرفت‌های به دست آمده در درمان دیابت، سرطان خون و جراحی‌های پیوند عضو از جمله رویدادهای کلیدی هستند که با به کارگیری و بهره جستن از حیوان‌ها به روش علمی میسر گردیده‌اند. فواید و دست‌آوردهای استفاده از حیوان‌ها در تحقیقات و پژوهش‌ها توجیه کننده استفاده وسیع آن‌ها به صورت روز افزون می‌باشد، حتی مردم عادی نیز امروزه استفاده از حیوان‌های آزمایشگاهی را در تحقیقات پذیرفته‌اند.

در این کتاب مختصری از شاخه های متعدد نیازهای بشری به مطالعات حیوانی ذکر شده است. از آنجا که برای انجام یک پروژه تحقیقاتی انتخاب گونه حیوانی صحیح و مناسب و نزدیک به گونه هدف بسیار اهمیت دارد، بنابراین جهت آشنایی با کاربرد اولیه بعضی حیوانات آزمایشگاهی پر کاربردتر مواردی به صورت خلاصه در این فصل آورده می‌شود و در فصول بعدی به موارد مهم پرداخته خواهد شد.

سال
۱۳۹۱
تعداد صفحات
۳۶۳
شابک
9786002010308
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19