1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان و ادبیات فارسی
  4. تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه)
  5. کتاب ماهیت فکری و سیاسی دولت صفویه

ماهیت فکری و سیاسی دولت صفویه


نویسندگان : اصغر اکبری پورکانی , مهدی تقوی رفسنجانی


درباره کتاب ماهیت فکری و سیاسی دولت صفویه

دوره صفوی، یکی از نقاط عطف تاریخ کهن ایران زمین به شمار می آید که بی تردید ارزیابی و بررسی آن از ابعاد مختلف حایز اهمیت است. با عنایت به این که صفویه، مذهب تشیع اثنی عشری را در ایران رسمیت بخشید، طبیعی است که به عنوان مهم ترین دولت شیعی در تاریخ ایران، بیش از سایر مقاطع، مورد توجه محققان و پژوهشگران معاصر و نیز مستشرقان واقع گردد.

سوالی که همواره در خصوص صفویه مطرح بوده است، چگونگی مواجهه حکام صفوی با دو عنصر تاثیر گذار در حیات حکومت (عالمان شیعی و مردم) بوده است که بخش عمده ای از ماهیت فکری و سیاسی دولت مزبور را نمایان می سازد. لذا نویسندگان مجموعه پیش رو بر آن شدند که با بهره گیری از دو مفهوم ماهیت فکری و سیاسی دولت، نگاهی دیگر به صفویه از این منظر بیندازند و این مقطع پر فراز و نشیب تاریخی را مورد واکاوی قرار دهند.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۱۵۶
شابک
9786226908030
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب ماهیت فکری و سیاسی دولت صفویهدرس‌ها

تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه) تاریخ ادبیات فارسی ۴ (از دوره صفویه تا مشروطه) تاریخ ادبیات فارسی ۴(از دوره صفویه تا مشروطه) تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تأسیس صفویه تاریخ تحولات ایران از زوال ایلخانان تا صفویان تاریخ تحولات ایران در دوره صفویان تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از آغاز تا دوره صفویه تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از صفویه تا پایان قاجاریه تاریخ صفویان تاریخ فرهنگ و تمدن ایران پس از اسلام 1 (تا عصر صفویه ) تاریخ فرهنگ و تمدن ایران پس از اسلام 2 (پس از صفویه ) ریشه‌های توسعه نیافتگی ایران (از اواخر حکومت صفویه تا قبل از انقلاب اسلامی) فرهنگ تمدن از مغول تا صفویه  فرهنگ تمدن از مغول تا صفویه  نقد و برسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه هنر و تمدن صفوی هنر و تمدن صفوی 

رشته ها

زبان و ادبیات فارسی آموزش زبان و ادبیات فارسی مطالعات خانواده تاریخ تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی باستان شناسی تاریخ ایران اسلامی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی هنر


خرید یا کرایه
cancel
19