1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان و ادبیات اردو
  4. ادب داستانی ۱
  5. کتاب شام غریبان

کتاب شام غریبان


نویسنده : غاده السمان

مترجم : علی اکبر ملایی


درباره کتاب شام غریبان

مساله، من و تو نیست. مساله این است که وقتی شهرمان آلوده شد، هویت خود را باخته ایم. آن گاه که شهرمان، زخمی یا قربانی شود، مرده ایم. وقتی ما از ارزش هایمان دفاع می کنیم، از فرزندانمان حمایت کرده ایم ... یقین دارم که شخصیت انسان، در گرو ایثار و جانبازی است.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۸۶
شابک
97862269080153
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19