1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. تاریخ اسلام
  4. آشنایی با منابع تاریخ اسلام
  5. کتاب رویکردهای نوین دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

رویکردهای نوین دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام


نویسندگان : دکتر یوسف مسلمی مهنی , دکتر محمود بابایی


درباره کتاب رویکردهای نوین دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۹۷
شابک
‭978-600-201-108-4‬
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19