1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مدیریت ساخته ها
  4. تحقیق در عملیات
  5. کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته


نویسندگان : دکتر مصطفی زندیه , دکتر وحید کیوانفر


درباره کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

خن

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۴۲
شابک
9789644573989
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19