1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. شیمی کاربردی
  4. آزمایشگاه خوردگی فلزات
  5. کتاب الکتروشیمی خوردگی

الکتروشیمی خوردگی


نویسنده : د. ل. پیرون

مترجمان : دکتر محمدعلی گلعذار , دکتر احمدرضا ریاحی


درباره کتاب الکتروشیمی خوردگی

از این کتاب مقدمه ای بر اصول نوین الکتروشیمی با تکیه بر مفاهیم مورد استفاده برای متخصصان خوردگی است. با توجه به سالهای زیاد تجربه و تدریس، به جای جنبه های نظری، در نگارش این کتاب بر جنبه های عملی تکیه داشته و کاربرد آن برای کاردانها، مهندسان و دانشجویان در نظر گرفته شده است. روند تجربی در نظر گرفته شده در این کتاب، به استفاده کنندگان آن این فرصت را میدهد که مبانی خوردگی را با توجه به مشاهدات و پدیده های مشاهده شده مطالعه کنند..

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۳۴۴
شابک
9789646029613
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب الکتروشیمی خوردگیکتاب‌های مشابه کتاب الکتروشیمی خوردگی


خرید یا کرایه
cancel
19