1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی)
  4. تصمیمگیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک
  5. کتاب تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن

تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن


نویسندگان : احمد تشکینی , حسن حیدری , افسانه شفیعی , صادق داداشی , تیمور رحمانی


درباره کتاب تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن

هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن می باشد. در این راستا از روش های آماری، نظرسنجی از خبرگان و اقتصادسنجی استفاده شده است . تحلیل آماری نشان می دهد مانده تسهیلات اعطایی حقیقی به بخش های اقتصادی، نقش موثری در سرمایه گذاری آنها دارد، بگونه ای که ضریب همبستگی بالایی بین رشد مانده تسهیلات اعطایی حقیقی و سرمایه گذاری حقیقی بخش ها از جمله بخش صنعت و معدن وجود دارد. همچنین رشد مانده تسهیلات اسمی در اقتصاد ایران رقم بالایی است، ولی متوسط رشد حقیقی آن پایین می باشد. مهم ترین دلیل این امر نیز ناشی از اثرات منفی تورم های دورقمی و بالای اقتصاد ایران بر قدرت خرید تسهیلات اعطایی است.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۱۵۳
شابک
9789644685651
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدنکتاب‌های مشابه کتاب تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن


خرید یا کرایه
cancel
19