1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
  4. ارتباطات بازاریابی
  5. کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد مدیریت دانش مشتریان

بازاریابی هوشمند با رویکرد مدیریت دانش مشتریان


نویسنده : دکتر محمدرحیم اسفیدانی


درباره کتاب بازاریابی هوشمند با رویکرد مدیریت دانش مشتریان

روش های ایجاد ارزش در بنگاه ها و خلق ثروت در اقتصاد جدید، عقلانیت سنتی را به چالش کشیده است. امروزه ارزش بازار بسیاری از شرکت ها به سهم آنها از جریان در آمد و جمع آوری دارایی های ملموس بستگی ندارد. یکی از متغیرهای مهمی که توجیه کننده این پدیده است، افزایش اهمیت دارایی های دانش در بنگاههاست. دانش و نوآوری از درون بنگاه نشات می گیرد. با توجه به نقش و اهمیت دانش در سازمان های امروزی، نقش های راهبردی و جدید بازاریابی به سرعت گسترش می یابند که این امر ناشی از تغییرات زیادی است که در محیط کسب و کار به وقوع می پیوندد؛ مانند ظهور اقتصاد مبتنی پر دانش، دانش از منابع متعددی سرچشمه می گیرد که یکی از این منابع دانش موجود در مشتریان است. به همین جهت سازمان های امروزی توجه خاصی را صرف مدیریت دانش مشتریان کرده اند. بنابراین مدیریت دانش مشتری در عصر اطلاعات به عامل مهمی در رقابت تبدیل شده است و بسیاری از بنگاه ها تلاش می نمایند با به کار گیری این دانش در فرایندهای گوناگون کسب و کار خود به مزیت رقابتی دست یابند. مدیریت دانش مشتریان یکی از مباحث کلیدی در حوزه بازاریابی است و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی توانسته اند تحولات اساسی در این حوزه ایجاد نمایند، ولی با توجه به نو بودن این مباحث در کشور و فقدان دانش لازم در این خصوص هنوز بنگاه های تجاری، آشنایی کافی با این مفاهیم ندارد. از این رو، در این کتاب تلاش شده است تا مفهوم بازاریابی هوشمند، ارتباط آن با انواع هوش، مدیریت دانش مشتریان، چالش ها و فرایندهای آن معرفی گردد.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۸۰
شابک
9789644693618
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19