1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آموزش و بهسازی منابع انسانی
  4. رفتار سازمانی
  5. کتاب مدیریت سرمایه های فکری

مدیریت سرمایه های فکری


نویسندگان : دکتر عباسعلی حاج کریمی , عطیه بطحایی


درباره کتاب مدیریت سرمایه های فکری

کتاب حاضر با توجه به نیاز جامعه علمی و دانشگاهی از یک سو و نیاز سازمان های دانش محور عصر جدید سعی نموده است با ارایه یک تصویر جامع و کامل از مفاهیم نظری مرتبط با سرمایه های فکری،باب جدیدی را در متون علمی کشور بگشاید و با ارایه دو مدل کاربردی خارجی و داخلی مقوله ارزش آفرینی سازمانی را با تاکید بر مزیت رقابتی سرمایه های انسانی پیش روی علاقمندان مدیران ارشد دستگاه ها و موسسات اجرایی، دانشجویان محترم دانشگاه ها به ویژه رشته مدیریت با گرایش های مختلف ارایه نماید.

سال
۱۳۸۸
تعداد صفحات
۲۰۹
شابک
9789644681820
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19