1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مددکاری اجتماعی
  4. زبان انگلیسی پیشرفته
  5. کتاب English Sport Texts

English Sport Texts


نویسندگان : Dr. A. Jaberi , Dr. K. Ghahraman Tabrizi , Dr. E. Sharifian


درباره کتاب English Sport Texts

.

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۳۲۱
شابک
978-622-6271-32-5
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب English Sport Textsدرس‌ها

زبان انگلیسی پیشرفته

رشته ها

مددکاری اجتماعی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19