1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی شیمی
  4. آشنایی با مهندسی شیمی
  5. کتاب دینامیک شاره ها

دینامیک شاره ها


نویسندگان : ویلیام هیوز , جان برایتون

مترجم : علی پذیرنده


درباره کتاب دینامیک شاره ها

.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۴۲۶
شابک
978-964-01-1395-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19