1. بوکت
  2. هنر
  3. سینما
  4. آشنائی با متون ادبیات فارسی
  5. کتاب مضمون یاب دیوان خاقانی شروانی

مضمون یاب دیوان خاقانی شروانی


نویسنده : دکتر احمد امیری خراسانی


درباره کتاب مضمون یاب دیوان خاقانی شروانی

تالیف و تدوین مضمون‌یاب و یا واژه‌یاب برای آثار ادبی، امروزه امری ضروری به شمار می رود زیرا در امور تحقیق و پژوهش، کار را برای محققان و پژوهشگران آسان می کند. پژوهشگر به جای صرف وقت فراوان برای پیدا کردن یک موضوع، به راحتی می تواند از طریق این گونه کتاب ها، به مقصود خویش برسد و در وقت، که ارزشمندترین امر در جهان امروز به شمار می رود؛ صرفه جویی نماید.

در عرصه تحقیقات ادبی، دستیابی سریع و آسان به موضوعات مندرج در این گونه آثار، از مسایل بسیار مهمی است که ضرورت آن نه تنها امروز که از دیرباز مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده است.

اگر چه در پایان برخی از آثار از جمله دیوان‌های شعر، فهرست‌های مختلفی از قبیل فهرست آیات، احادیث، اشعار عربی، اشعار فارسی، ضرب المثل‌ها، فهرست رجال، قبایل، فرقه‌های اقوام، اعلام و مکان‌های تاریخی و جغرافیایی، فهرست کتب، رسالات، مقالات و ... آمده است که وجود آنها در برخی موارد محقق و پژوهشگر را کمک می کند؛ اما همه این موارد، محقق را از دستیابی سریع و آسان به بیت و یا موضوع مورد نظر بی نیاز نمی کند.

به همین علت محققان و دوستداران فرهنگ و ادب فارسی بر آن شده اند تا جهت سهل الوصول شدن موضوعات پژوهشی، برای آثار معروف ادبی مضمون یاب فراهم نمایند که در حال حاضر بسیار کاربرد دارد و پژوهشگران را در امر تحقیق و تتبع دستگیر است. به همین

با توجه به دلایلی که ذکر آن رفت. تصمیم بر آن شد که جهت هموار کردن راه تحقیق و تتبع برای پژوهشگران، مضمون یابی جهت دیوان خاقانی تهیه شود که بی شک این قبیل امور، انگیزه ای است برای مطالعه و پژوهش بیشتر در زمینه آثار ادب فارسی و انس بیشتر با این یادگار گران سنگ

سال
۱۳۸۷
تعداد صفحات
۳۵۳
شابک
9789642500505
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مضمون یاب دیوان خاقانی شروانیکتاب‌های مشابه کتاب مضمون یاب دیوان خاقانی شروانی


خرید یا کرایه
cancel
19