1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. فلسفه
  4. تاریخ علم
  5. کتاب علم، سیاست‌گذاری و آرمان علم غیر ارزش‌بار

علم، سیاست‌گذاری و آرمان علم غیر ارزش‌بار


نویسنده : هیتر ای. داگلاس

مترجمان : دکتر اصغر سلطانی , دکتر حسین معین‌آبادی


درباره کتاب علم، سیاست‌گذاری و آرمان علم غیر ارزش‌بار

از جنگ جهانی دوم به این سو، بسیاری از فلیسوفان علم تاکید کرده‌اند که علم باید «غیر ارزش‌بار» باقی بماند. هیتر ای. داگلاس معتقد است که چنین معیاری نه مناسب است و نه مطلوب. او تلاش کرده است تا آرمان جدیدی ارایه دهد که بر اساس آن ارزش‌ها کارکردی اساسی در جریان پژوهش علمی دارند اما نقش آن‌ها محدود به موضوعاتی است که به حفاظت از یکپارچگی و عینیت علم منجر می‌گردد. داگلاس مشخص می‌سازد که ارزش‌ها چگونه بر علم تاثیر می‌گذارند. او هفت نوع عینیت را معرفی کرده و نشان می‌دهد که چگونه هر یک از این انواع عینیت می‌توانند در مشخص ساختن اعتبار ادعاهای علمی به کارگرفته شوند. دیدگاه‌های او تمایز میان علم بی‌ارزش و علم درست را روشن می‌سازد. وی خواهان پذیرش بیشتر نقش ارزش‌ها در سیاست‌گذاری و مشارکت بیشتر جامعه در فرایند سیاست‌گذاری است، و الگوهای مختلفی را در این زمینه پیشنهاد می‌دهد.

«مجموعه‌ای دیگر در جهت رشد ادبیات مربوط به نقش ارزش‌ها در علم. داگلاس به روشنی روشی را ارایه داده است که در آن ارزش‌ها نقشی مشروع و غیرمستقیم در علم بازی می‌کنند. او به درستی دلایل مقاومت در برابر این واقعیت را مشخص ساخته و این مساله را روشن کرده است که چرا به رسمیت شناختن نقش ارزش‌ها می‌تواند در کاربست علم برای اتخاذ تصمیم‌های بهتر سیاسی مهم باشد».

- شارون کریس‌نو، کالج ریور‌ساید

«چگونگی کاربست علم در فرایند سیاست‌گذاری موضوع مهمی است که زندگی ما را متاثر ساخته است. هر تلاشی که بتواند کمک نماید تا در این موضوع روشن‌تر فکر کنیم یک امتیاز محسوب می‌گردد. این کتاب یک امتیاز است».

- جفری رمزی، کالج اسمیت

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۴۸
شابک
9786002010780
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19