1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
  4. بررسی متون نظم و نثرعربی 1
  5. کتاب رویکردهایی در تحلیل و نقد شعر معاصر عربی

رویکردهایی در تحلیل و نقد شعر معاصر عربی


نویسنده : نازک الملایکه

مترجمان : دکتر طیبه سیفی , رقیه خرمی


درباره کتاب رویکردهایی در تحلیل و نقد شعر معاصر عربی

-

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۳۶۲
شابک
9789644574344
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19