1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
  4. بررسی متون نظم و نثرعربی 1
  5. کتاب شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معاد

شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معاد


نویسنده : قاضی عضدالدین ایجی با شرح میرشریف جرجانی

مترجم : دکتر سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی


درباره کتاب شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معاد

از آنجاکه اغلبِ منابع اصلی در کلام، فلسفه و الهیات اسلامی، به زبان عربی نگاشته شده‌اند و اکثر دانشجویانی که تسلط کافی بر متون عربی ندارند، نمی‌توانند این متون را به سهولت بفهمند، ترجمۀ متون اولیه برای بهره‌مندیِ بیشتر و سهل‌تر از آنها ضروری به نظر می‌رسد. ازجملۀ متن‌های کلامیِ درحال‌تدریس در رشته‌های الهیات و فلسفه، می‌توان در کلام شیعه به کتاب تجریدالاعتقادِ خواجه نصیر طوسی همراه با شرح علامه حلی، و در کلام اهل سنت به کتاب المواقف قاضی عضد ایجی همراه با شرح میرشریف جرجانی اشاره کرد. این دو کتاب با توجه به اختصار و جامعیت در بیان مذاهب مهم اسلامی و نقد عقلی آرای و مبانیِ کلامیِ سایر فرقه‌ها، متن درسیِ مقطع‌های تحصیلیِ کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند. کتاب المواقف فی علم الکلام از مهم‌ترین آثار قاضی عضدالدین ایجی با شرح میرشریف جرجانی، یکی از کتاب‌های کلامیِ جامع است که به سبک کتاب‌های فلسفی و نظیر تجریدالاعتقادِ خواجه نصیر طوسی، در دو بخش کلیِ الهیات به‌معنی الاعم و الهیات به‌معنی الاخص نگاشته شده است. تاکنون ترجمه‌های متعددی از شرح تجرید ارایه شده است، ولی جای ترجمه‌ای از کتاب شرح مواقف خالی بود. ازاین‌رو، مترجم محترم با توجه به سال‌ها تدریسِ این متن و جامعیت آن در بیان آرای کلامی فلاسفه، اشاعره، معتزله و امامیه، به ترجمه، تحقیق و نقد چند بخش مهم از الهیات کتاب اقدام کرده است، حاصل کار در دو جلد تنظیم شده و برای استفادۀ بیشتر دانشجویان، متن عربیِ اصلاح‌شده نیز در پایان هر جلد قرار گرفته است. در جلد اولِ کتاب، دو مرصد از موقفِ ششم، یعنی مبحث نبوت و معاد و در جلدِ دوم، دو مرصد دیگر، یعنی مبحث کفر و ایمان و موضوعاتِ مرتبط با آن، و مبحث امامت و خلافت و خاتمۀ کتاب ترجمه و تحقیق شده است.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۳۰۸
شابک
978-964-457-463-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معادکتاب‌های مشابه کتاب شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معاد


خرید یا کرایه
cancel
19