1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زیست فناوری
  4. آمار زیستی
  5. کتاب کاربرد روش های آماری در علوم زیستی

کاربرد روش های آماری در علوم زیستی


نویسنده : دکتر علی اکبر مقصودی مود


درباره کتاب کاربرد روش های آماری در علوم زیستی

افزایش رشد جمعیت و در نتیجه آن افزایش تقاضا برای تامین نیازهای مختلف از جمله غذا، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و ضرورت افزایش کیفیت محصولات تولید شده، نیاز به انجام تحقیقات در این زمینه ها را به وجود آورده است.

بخش اعظم این تحقیقات در زمینه های مختلف مربوط به علوم زیستی نظیر پزشکی، علوم و صنایع غذایی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی و نظیر آن ها می باشد. از طرف دیگر توسعه تکنولوژی ساخت ابزار های اندازه گیری که در تحقیقات کاربرد وسیعی دارند به همراه افزایش تولید با هزینه بسیار کم ریزپردازنده ها و حافظه های الکترونیکی منجر به ساده شدن هر چه بیشتر فرایند تجزیه و تحلیل داده های حاصل شده است. با این وجود لازم است محققین پس از طرح موضوع تحقیق، با متدولوژی انجام آن شامل روش های آزمایشگاهی و میدانی و همچنین روش های آماری مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها آشنایی کامل داشته باشند. هدف این کتاب طرح مفاهیم اساسی علم آمار به همراه ارایه چند روش ساده و پایه ای تجزیه و تحلیل آماری می باشد.

مطالعه این کتاب را به دانشجویان رشته های علوم زیستی به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری توصیه می نماید.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۲۷
شابک
9786002010476
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19