1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. بیوشیمی بالینی
 4. اصول شیمی فیزیک
 5. کتاب فولرن های ناجور هسته (قفس های کربن بور نیتروژن)

فولرن های ناجور هسته (قفس های کربن بور نیتروژن)


نویسنده : مریم عنافچه


درباره کتاب فولرن های ناجور هسته (قفس های کربن بور نیتروژن)

جایگزین کردن اتم های غیر کربنی در ساختار قفس فولرنها منجر به پیدایش خواص جالبی در ساختار الکترونی، ویژگی های مغناطیسی و واکنش های فولرن ها می شود. از میان عناصر گوناگون وارد شده در ساختار فولرن ها، اتم های بور و نیتروژن که در جدول تناوبی مجاور کرین قرار گرفته اند بیشتر مورد توجه هستند. در واقع بور و نیتروژن به دلیل داشتن شعاع اتمی مشابه با اتم های کربن در صورت جایگزین شدن به جای اتم های کربن قفس فولرن علی رغم این که تغییر ساختاری قابل ملاحظه ای را در ساختار قفس مانند فولرن ایجاد نمی کنند، اما می توانند خواص الکترونی و مغناطیسی آنها را دستخوش تغییرات قابل توجهی کنند. لذا در این کتاب بر آن شدیم نگاهی داشته باشیم بر ساختار و خواص قفس های فولرن های ناجور هسته کربن - بور نیتریدی که در آنها برخی از اتم های کربن قفس فولرن با اتم های بور و نیتروژن جایگزین شده اند. اینکتاب با نگاهی گذرا بر تاریخچه پیدایش فولرن، مروری بر مجموعه پژوهش های تیوری و تجربی صورت گرفته بر روی فولرنهای ناجور هسته مذکور خواهد داشت.

در نگارش کتاب سعی شده تا ضمن پرهیز از نکات پیچیده و مفاهیم تکنیکی بکار رفته در پژوهش ها، مسیر انجام پژوهش و نتایج حاصل از آنها در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر تدوین شوند به گونه ای که خواننده در پایان هر فصل بتواند به جمع بندی کلی و نتیجه گیری منطقی از سیر تحول پژوهش های انجام شده در طول ربع قرن گذشته بر روی این نانوساختارها دست یابد. بر این اساس مطالعه این کتاب می تواند برای دانشجویان سال های پایانی دوران کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا کسانی که تمایل دارند پژوهش در زمینه فولرن ها را شروع کنند بسیار مفید باشد. علاوه | بر این سعی شده است مطالب هر فصل تا حد امکان مستقل از فصل های دیگر بیان شود تا خوانندگان بتوانند بنا بر نیاز خود هر فصل را به طور مجزا مطالعه کنند.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۱۵۱
شابک
978-622-99196-3-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب فولرن های ناجور هسته (قفس های کربن بور نیتروژن)


 • نام کتاب فولرن های ناجور هسته (قفس های کربن بور نیتروژن)
 • نویسنده مریم عنافچه
 • سال انتشار ۱۳۹۷
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۱۵۱
 • انتشارات دیبای دانش
 • شابک(ISBN) 978-622-99196-3-7
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۲۳‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۴۶‌,‌۰۰۰ تومان

کتاب‌های مشابه کتاب فولرن های ناجور هسته (قفس های کربن بور نیتروژن)

{"id":"3795425","title":"فولرن های ناجور هسته (قفس های کربن بور نیتروژن)","price":"۴۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-99196-3-7","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["جایگزین کردن اتم های غیر کربنی در ساختار قفس فولرنها منجر به پیدایش خواص جالبی در ساختار الکترونی، ویژگی های مغناطیسی و واکنش های فولرن ها می شود. از میان عناصر گوناگون وارد شده در ساختار فولرن ها، اتم های بور و نیتروژن که در جدول تناوبی مجاور کرین قرار گرفته اند بیشتر مورد توجه هستند. در واقع بور و نیتروژن به دلیل داشتن شعاع اتمی مشابه با اتم های کربن در صورت جایگزین شدن به جای اتم های کربن قفس فولرن علی رغم این که تغییر ساختاری قابل ملاحظه ای را در ساختار قفس مانند فولرن ایجاد نمی کنند، اما می توانند خواص الکترونی و مغناطیسی آنها را دستخوش تغییرات قابل توجهی کنند. لذا در این کتاب بر آن شدیم نگاهی داشته باشیم بر ساختار و خواص قفس های فولرن های ناجور هسته کربن - بور نیتریدی که در آنها برخی از اتم های کربن قفس فولرن با اتم های بور و نیتروژن جایگزین شده اند. اینکتاب با نگاهی گذرا بر تاریخچه پیدایش فولرن، مروری بر مجموعه پژوهش های تیوری و تجربی صورت گرفته بر روی فولرنهای ناجور هسته مذکور خواهد داشت. \r","در نگارش کتاب سعی شده تا ضمن پرهیز از نکات پیچیده و مفاهیم تکنیکی بکار رفته در پژوهش ها، مسیر انجام پژوهش و نتایج حاصل از آنها در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر تدوین شوند به گونه ای که خواننده در پایان هر فصل بتواند به جمع بندی کلی و نتیجه گیری منطقی از سیر تحول پژوهش های انجام شده در طول ربع قرن گذشته بر روی این نانوساختارها دست یابد. بر این اساس مطالعه این کتاب می تواند برای دانشجویان سال های پایانی دوران کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا کسانی که تمایل دارند پژوهش در زمینه فولرن ها را شروع کنند بسیار مفید باشد. علاوه | بر این سعی شده است مطالب هر فصل تا حد امکان مستقل از فصل های دیگر بیان شود تا خوانندگان بتوانند بنا بر نیاز خود هر فصل را به طور مجزا مطالعه کنند."],"pages_count":"151","keywords":"null","token":"f97cdd59f6ea9926","created_at":"2019-05-28 18:20:06","updated_at":"2022-04-10 14:50:21","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-28 18:25:14","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917734","title":"مریم عنافچه","firstname":"مریم","lastname":"عنافچه","token":"f5b8463a20f718e3","created_at":"2019-05-28 17:44:33","updated_at":"2019-05-28 17:44:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917734","title":"مریم عنافچه","firstname":"مریم","lastname":"عنافچه","token":"f5b8463a20f718e3","created_at":"2019-05-28 17:44:33","updated_at":"2019-05-28 17:44:33","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%81%DA%86%D9%87"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784109","file":"5ced3c8f345f24.31887895.pdf","book_id":"3795425","toc":null,"created_at":"2019-05-28 18:20:07","updated_at":"2022-04-10 14:50:22","process_started_at":"2019-05-28 18:20:08","process_done_at":"2019-05-28 18:24:31","process_failed_at":null,"pages_count":"151","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"cc6b1b0d08c4c7ce8e1ed1425a95e72570bab49b4fec3d2f00f300ab09cf9a194126544b7626b4dc40f461cc54548656e4d53c97ab182c365ddc034ea9551096","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۱"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4"},"study_subjects":[{"id":"2782","title":"اصول شیمی فیزیک","token":"18ac266464618a7d","type":"","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1174","title":"بیوشیمی بالینی","degree_id":"10","token":"95b242c90bb1a583","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 14:17:33","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"6007","title":"آزمایشگاه شیمی فیزیک","token":"afd6337ef4a50a41","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1018","title":"شیمی آزمایشگاهی","degree_id":"4","token":"7889fffaecf44291","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"6010","title":"آزمایشگاه شیمی فیزیک","token":"a2effc9199f87dbd","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"6013","title":"آزمایشگاه شیمی فیزیک 1","token":"2918c3596b4f51c5","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B6"},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C"},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-1"},{"id":"6016","title":"آزمایشگاه شیمی فیزیک 2","token":"2bd0af641c7341b7","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B6"},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C"},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-2"},{"id":"10270","title":"بیوشیمی فیزیک","token":"b2791e548877c6cf","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:26:43","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"25576","title":"شیمی فیزیک","token":"4df7ec9a1cbf6b8f","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:38:54","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1018","title":"شیمی آزمایشگاهی","degree_id":"4","token":"7889fffaecf44291","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"25579","title":"شیمی فیزیک","token":"fb1a28ce0409ffb0","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:38:54","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"253","title":"علوم و صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"709077df17c679a0","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"25582","title":"شیمی فیزیک","token":"78bf33e17ef2383a","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1201","title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","degree_id":"4","token":"2704702ff4172506","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-12 21:09:35","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"25585","title":"شیمی فیزیک","token":"f7abfcf609d229b2","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"58","title":"مهندسی نفت","degree_id":"7","token":"92beec874cc27d55","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-10 10:58:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA"},{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"25588","title":"شیمی فیزیک 1","token":"897d9fe8b6ebf832","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B6"},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C"},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-1"},{"id":"25591","title":"شیمی فیزیک 2","token":"6f77c4e30c893727","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B6"},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C"},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-2"},{"id":"25594","title":"شیمی فیزیک آلی","token":"56de5f5b91621e55","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B6"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%84%DB%8C"},{"id":"25597","title":"شیمی فیزیک آلی پیشرفته","token":"6a1ebe88e3e66a2b","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:56","updated_at":"2021-02-17 16:17:11","study_fields":[{"id":"928","title":"شیمی گرایش شیمی الی","degree_id":"10","token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C"},{"id":"1087","title":"شیمی گرایش شیمی دارویی","degree_id":"10","token":"da8b8b0b11e55185","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87"},{"id":"25600","title":"شیمی فیزیک پلیمر 1","token":"8103a625230b181a","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:56","updated_at":"2021-02-17 16:17:11","study_fields":[{"id":"658","title":"شیمی گرایش شیمی پلیمر","degree_id":"10","token":"bf7dbc126be62453","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-25 19:10:23","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1-1"},{"id":"25603","title":"شیمی فیزیک پیشرفته","token":"e9a87ac4f5c904a8","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:38:56","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_fields":[{"id":"766","title":"شیمی گرایش پیشرانه","degree_id":"10","token":"d976939f5538525d","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87"},{"id":"880","title":"شیمی گرایش شیمی تجزیه","degree_id":"10","token":"442f7c6294c39eeb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-13 15:48:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87"},{"id":"928","title":"شیمی گرایش شیمی الی","degree_id":"10","token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C"},{"id":"1180","title":"شیمی گرایش آموزش شیمی","degree_id":"10","token":"e8c0ad0c5a35ee0d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"},{"id":"1906","title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","degree_id":"10","token":"86b875eed4fb6c85","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-05-10 14:36:06","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C"},{"id":"1909","title":"شیمی گرایش شیمی کاتالیست","degree_id":"10","token":"2a714eacc18e6e46","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA"},{"id":"2002","title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک","degree_id":"10","token":"3740e887a143a78c","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:23:14","updated_at":"2022-07-11 12:59:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"2065","title":"شیمی گرایش فیتوشیمی","degree_id":"10","token":"f62971afef04b43b","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:23:33","updated_at":"2022-08-14 14:31:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87"},{"id":"25606","title":"شیمی فیزیک معدنی","token":"a55dabd5eea1793e","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:38:57","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1906","title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","degree_id":"10","token":"86b875eed4fb6c85","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-05-10 14:36:06","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C"},{"id":"25609","title":"شیمی فیزیک مواد","token":"1ecd48785f0428ed","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:57","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF"},{"id":"25612","title":"شیمی فیزیک و آزمایشگاه","token":"6c09c6b5f9a40840","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:57","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_fields":[{"id":"895","title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)","degree_id":"7","token":"cb606c4bb368e417","books_count":"37","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87"}],"similarBooks":null,"publisherBooks":[{"id":"3795492","title":"راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات","price":"90000","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226444019","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"یکی از مهمترین موضوعات منشور حقوق مودیان مالیاتی حق اعتراض به مالیات است. اعتراض به مالیات حق مسلم مودیان مالیاتی است. در این کتاب تلاش شده است کلیه قـوانین و مقـررات مـرتبط بـا موضـوعات منـدرج در فصـول کتـاب،\r\nخصوصاً فرآیندهای اعتراض بـه مالیـات در کنـار یکـدیگر قـرار داده شـوند.","pages_count":"330","keywords":"null","token":"db2fbb1b0d88457d","created_at":"2019-06-07 18:44:04","updated_at":"2022-04-10 14:59:39","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:55:33","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917783","title":"روح‌اله رضایی","firstname":"روح‌اله","lastname":"رضایی","token":"199f30adff31476b","created_at":"2019-06-07 18:38:54","updated_at":"2019-06-07 18:38:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917783","title":"روح‌اله رضایی","firstname":"روح‌اله","lastname":"رضایی","token":"199f30adff31476b","created_at":"2019-06-07 18:38:54","updated_at":"2019-06-07 18:38:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784176","file":"5cfa712c9fbc92.90478542.pdf","book_id":"3795492","toc":null,"created_at":"2019-06-07 18:44:04","updated_at":"2022-04-10 14:59:41","process_started_at":"2019-06-07 18:44:05","process_done_at":"2019-06-07 18:54:20","process_failed_at":null,"pages_count":"330","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"f6695c3a2a68bdee751220a783b2cd9411c96fb5bc7396674a476e562e2b0df222aa26c1c3d44cb2fe5a5afb6e5e08917da4dfb3cc0a0fda6184b31161fc86b1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۰"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"17584","title":"حقوق مالیاتی","token":"49329784c62f7bb8","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:31:12","updated_at":"2019-06-07 18:55:33","study_fields":[{"id":"271","title":"حقوق سردفتری","degree_id":"10","token":"88062cef0119c1a2","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-13 15:46:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1969","title":"حقوق اقتصادی","degree_id":"10","token":"2e5913ac50c8272f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1972","title":"حقوق مالی - اقتصادی","degree_id":"10","token":"6223e4e80004f175","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۳۳۰","previews":null,"score":0},{"id":"3795763","title":"سیستم مدیریت ذهن (با ذهنیت برنده شدن)","price":"65000","ebook_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fae45d0904bdda36/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fae45d0904bdda36/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fae45d0904bdda36/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fae45d0904bdda36/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fae45d0904bdda36/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fae45d0904bdda36/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fae45d0904bdda36/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fae45d0904bdda36/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fae45d0904bdda36/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fae45d0904bdda36/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226444156","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1399","nobat_chap":"1","description":"اصول مدیریت ذهن، چگونگی کارکرد ذهن را کنترل می کند. موفقیت، مجموعه ای از دوره ها را در بردارد و این اصول مرزهای مسیر آن هستند. ذهن آگاه می تواند فقط بر یک چیز تمرکز کند. ذهن آگاه نیاز به کمک دارد که این از روند ذهنی ثانویه به نام ذهن ناخودآگاه گرفته می شود. ذهن ناخودآگاه منبع تمام قدرتهای ذهنی است. مثبت بودن، تنها امید ماست. تصاویر مثبت، نتایج مثبت ناخودآگاه را به همراه دارند در نتیجه، تصویر ذهنی، شما را به سمت آنچه ذهن آگاه به تصویر می کشد، حرکت می دهد عادت به تمرین دقیق اصول مدیریت ذهن، پنج درصد رقابت کنندههای پیروز را از 95 درصد دیگری جدا می کند که فقط بر بازی تمرکز دارند.","pages_count":"183","keywords":"null","token":"fae45d0904bdda36","created_at":"2020-04-26 16:48:33","updated_at":"2022-02-28 10:23:01","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2020-04-26 16:50:23","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918209","title":"لانی باشام","firstname":"لانی","lastname":"باشام","token":"300ed9666fb4e81f","created_at":"2020-04-26 16:44:26","updated_at":"2020-04-26 16:44:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918210","title":"محدثه عادل","firstname":"محدثه","lastname":"عادل","token":"d6c19e5082c3dd45","created_at":"2020-04-26 16:45:00","updated_at":"2020-04-26 16:45:00","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918209","title":"لانی باشام","firstname":"لانی","lastname":"باشام","token":"300ed9666fb4e81f","created_at":"2020-04-26 16:44:26","updated_at":"2020-04-26 16:44:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918210","title":"محدثه عادل","firstname":"محدثه","lastname":"عادل","token":"d6c19e5082c3dd45","created_at":"2020-04-26 16:45:00","updated_at":"2020-04-26 16:45:00","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784446","file":"5ea57c1a5cf043.88661193.pdf","book_id":"3795763","toc":null,"created_at":"2020-04-26 16:48:34","updated_at":"2022-02-28 10:23:04","process_started_at":"2020-04-26 16:48:37","process_done_at":"2020-04-26 16:53:18","process_failed_at":null,"pages_count":"183","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"65ba8978fcd5e60f30a92879b5d14a7f6a69a99d5f1b24560cc92110f8279184984d793939ee61c1db2e7c517049221440115a6a29f76ed47d8c58ff2a1587dc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۳"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"32851","title":"مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی","token":"5839dfe8dec81f91","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:47:28","updated_at":"2020-08-13 13:53:19","study_fields":[{"id":"433","title":"آموزش تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"32854","title":"مبانی روانی و اجتماعی در تربیت بدنی","token":"bdd4f32b62a60ffd","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:47:28","updated_at":"2020-08-13 13:53:19","study_fields":[{"id":"1312","title":"تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"5ae410e52af74c27","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86","pages_count_fa":"۱۸۳","previews":null,"score":0},{"id":"3795503","title":"مدیریت زمان","price":"32000","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009661848","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"در این کتاب بینش برخی از بهترین اذهان را در زمینه مدیریت زمان گلچین شده است تا به شما در زمینه استفاده از اهداف درازمدت خود کمک کند. زبان عنصری ساده و طرحی رنگارنگ برای به چنگ آوردن آسان اطلاعات است.\r\nپرسشنامه ها به شما در ارزیابی دانش مدیریت زمان کمک می کند. فایل های مورد ارزیابی به شما در زمینه استفاده از اهداف درازمدت و نحوه رسیدگی به مشکلات خود در زمینه مدیریت زمان کمک می کند.\r\nنقل قول های رهبران تجاری و مدیران متخصص زمان به شما انگیزه می دهند تا در تمام دقایق روز تلاش کنید. نویسندگان این کتاب ها بر بینش روز در مورد مدیریت زمان و مسایل مربوط به مدیریت اثر می گذارند و آن را منعکس می کنند. آگاهی از ایده های آنها به عنوان یک مدیر به شما انگیزه می بخشد. حتی اگر شما به عمق این کتاب ها دست نیابید، با دانشی که از مطالعه صفحات این کتاب کسب می کنید در مدیریت موثرتر زمان توانمند خواهید شد تا بتوانید شرکت خود و زندگی افرادی که حامی شما هستند را متفاوت سازید.","pages_count":"107","keywords":"null","token":"59ab14f31eb06a4e","created_at":"2019-07-09 22:08:02","updated_at":"2022-04-10 14:57:43","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-07-09 22:15:17","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917677","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"98349e462fe7d577","created_at":"2019-05-20 22:20:08","updated_at":"2019-05-20 22:20:08","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917814","title":"جان هوور","firstname":"جان","lastname":"هوور","token":"954b22be9afc3062","created_at":"2019-07-09 21:59:09","updated_at":"2019-07-09 21:59:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917816","title":"علی تقی زاده","firstname":"علی","lastname":"تقی زاده","token":"09c4a98a046f3748","created_at":"2019-07-09 21:59:39","updated_at":"2019-07-09 21:59:39","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917814","title":"جان هوور","firstname":"جان","lastname":"هوور","token":"954b22be9afc3062","created_at":"2019-07-09 21:59:09","updated_at":"2019-07-09 21:59:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917677","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"98349e462fe7d577","created_at":"2019-05-20 22:20:08","updated_at":"2019-05-20 22:20:08","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917816","title":"علی تقی زاده","firstname":"علی","lastname":"تقی زاده","token":"09c4a98a046f3748","created_at":"2019-07-09 21:59:39","updated_at":"2019-07-09 21:59:39","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784187","file":"5d24d0fb059979.37324110.pdf","book_id":"3795503","toc":"[{\"page\":6,\"title\":\"\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0627\\u0648\\u0644\\u0648\\u06cc\\u062a \\u0628\\u0646\\u062f\\u06cc \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":38,\"title\":\"\\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0646 \\u0628\\u0647 \\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u062e\\u0648\\u062f\"},{\"page\":54,\"title\":\"\\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0645\\u0648\\u062b\\u0631 \\u0627\\u0632 \\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u062e\\u0648\\u062f\"},{\"page\":72,\"title\":\"\\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0645\\u062d\\u0644 \\u06a9\\u0627\\u0631\"}]","created_at":"2019-07-09 22:08:03","updated_at":"2022-04-10 14:57:44","process_started_at":"2019-07-09 22:09:15","process_done_at":"2019-07-09 22:12:47","process_failed_at":null,"pages_count":"107","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"b355db3b49bb74289c4c93ea147c4292dd9f300c2b5f74eeda7d8b93731d20bde73783b3dcfe42481f4998bd7954e8b651909fd153677a424e5dce66483d482a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۷"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"70","title":"  مبانی مدیریت","token":"e69ca1f0edf581f3","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-07-26 09:23:42","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"39","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-12 23:41:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۳۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۰۷","previews":null,"score":0},{"id":"3795477","title":"آداب و رسوم ازدواج","price":"18000","ebook_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a0492d246be1fa35/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a0492d246be1fa35/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a0492d246be1fa35/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a0492d246be1fa35/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a0492d246be1fa35/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a0492d246be1fa35/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a0492d246be1fa35/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a0492d246be1fa35/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a0492d246be1fa35/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a0492d246be1fa35/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229919699","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1397","nobat_chap":"1","description":"<h1 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج </span></h1>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج نوشته&zwnj; هالی لفور و ترجمه&zwnj; اردوان تقوا، فاطمه طافی و فروغ طافی با هدف کاهش استرس&zwnj;های ازدواج در مواجهه با برگزاری مراسم عروسی تالیف شده است. این کتاب علاوه&zwnj;بر آداب سنتی، ایده&zwnj;های مطلوبی درمورد یک مراسم باشکوه نیز به شما ارایه می&zwnj;کند. در یک نگاه کلی می&zwnj;توان گفت کتاب آداب و رسوم ازدواج منبع مناسبی برای یافتن پاسخ سوالات شما درباره مراسم عروسی است.</span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج از انتشارات دیبای دانش را تهیه کنید تا در تمامی مراحل، همراهی بی&zwnj;نظیر، صبور و خردمند در کتابخانه مجازی خود داشته باشید!</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">آنچه در کتاب آداب و رسوم ازدواج می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج در 9 فصل هر آن چیزی که برای برگزاری مراسم عروسی دارید به شما گوشزد می&zwnj;کند. مباحث مطرح&zwnj;شده در این کتاب طبق دسته&zwnj;بندی زیر است.</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل اول: نحوه لباس پوشیدن در مراسم عروسی</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دوم: من انجام می&zwnj;دهم</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل سوم: تبریک می&zwnj;گویم، مهمانان آمدند</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل چهارم: جشن</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل پنجم: چیدمان عروسی</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل ششم: آداب و رسوم عروسی</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هفتم: بهترین برنامه&zwnj;های عروسی</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هشتم: ماه عسل</span>\n\r\n<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل نهم: شرایط ازدواج مجدد</span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">شما می&zwnj;توانید با کلیک بر قسمت &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; از مطالعه رایگان صفحات ابتدایی این راهنمای جامع نیز بهره&zwnj;مند شوید.</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">مخاطبین کتاب آداب و رسوم ازدواج چه کسانی هستند؟</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج برای کلیه زوج&zwnj;های جوانی که به&zwnj;دنبال برگزاری جشن عروسی باشکوهی هستند، مناسب است. این کتاب، شما را در راستای برگزاری مراسمی با رسوم سنتی و حتی نکات مدرنی که به مجلس شما جلوه خاصی می&zwnj;دهند، یاری می&zwnj;کند. به علاوه کتاب آداب و رسوم ازدواج از انتشارات دیبای دانش، درباره مراحل بعدی، یعنی ماه عسل و شرایط ازدواج مجدد نیز مطالب بی&zwnj;نظیری به شما ارایه خواهد داد.</span>\n\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">خریدو کرایه کتاب آداب و رسوم ازدواج فقط در مای بوکت</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">در حال حاضر نسخه الکترونیکی کتاب آداب و رسوم ازدواج در فروشگاه اینترنتی مای بوکت موجود است. با این حال اگر می&zwnj;خواهید فقط در مدت چیدمان تدارکات میهمانی عروسی خود به مطالب این کتاب دسترسی داشته باشید، پیشنهاد ما به شما کرایه کتاب پیش رو است. شما می&zwnj;توانید با انتخاب یکی از گزینه&zwnj;های کرایه 3 یا 6 ماهه، نحوه دسترسی خود به محتوای ایبوک این کتاب را انتخاب کنید.</span>\n","pages_count":"112","keywords":"null","token":"a0492d246be1fa35","created_at":"2019-06-06 13:08:46","updated_at":"2022-09-12 16:56:44","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-06 13:14:52","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب آداب و رسوم ازدواج جنبه‌های مختلف برنامه ریزی برای عروسی و تغییرات دنیای مدرن را بررسی می‌کند. شما می‌توانید این کتاب را از سایت مای بوکت خریداری و کرایه کنید.","meta_title":"خرید کتاب آداب و رسوم ازدواج نوشته هالی لفور-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917749","title":"هالی لفور","firstname":"هالی","lastname":"لفور","token":"458bd7577fef6603","created_at":"2019-06-06 13:05:57","updated_at":"2019-06-06 13:05:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917750","title":"فاطمه طافی","firstname":"فاطمه","lastname":"طافی","token":"09bdb8eeae9f8e1b","created_at":"2019-06-06 13:06:08","updated_at":"2019-06-06 13:06:08","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917751","title":"فروغ طافی","firstname":"فروغ","lastname":"طافی","token":"d44628df291f1355","created_at":"2019-06-06 13:06:19","updated_at":"2019-06-06 13:06:19","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917749","title":"هالی لفور","firstname":"هالی","lastname":"لفور","token":"458bd7577fef6603","created_at":"2019-06-06 13:05:57","updated_at":"2019-06-06 13:05:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917750","title":"فاطمه طافی","firstname":"فاطمه","lastname":"طافی","token":"09bdb8eeae9f8e1b","created_at":"2019-06-06 13:06:08","updated_at":"2019-06-06 13:06:08","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917751","title":"فروغ طافی","firstname":"فروغ","lastname":"طافی","token":"d44628df291f1355","created_at":"2019-06-06 13:06:19","updated_at":"2019-06-06 13:06:19","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784161","file":"5cf8d1173f3961.22781233.pdf","book_id":"3795477","toc":"[{\"page\":6,\"title\":\"\\u067e\\u064a\\u0634\\u06af\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631\\r\"},{\"page\":10,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\\r\"},{\"page\":14,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0640\\u0640\\u0644 1: \\u0646\\u062d\\u0640\\u0640\\u0648\\u0647 \\u0644\\u0628\\u0640\\u0640\\u0627\\u0633 \\u067e\\u0648\\u0634\\u0640\\u0640\\u064a\\u062f\\u0646 \\u062f\\u0631\\r\\n\\u0645\\u0631\\u0627\\u0633\\u0645 \\u0639\\u0631\\u0648\\u0633\\u064a\"},{\"page\":30,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u00ab\\u0645\\u0646 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u0645\\u064a\\u062f\\u0647\\u0645\\u00bb\\r\"},{\"page\":40,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u00ab\\u0645\\u0646 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u0645\\u064a\\u062f\\u0647\\u0645\\u00bb\\r\"},{\"page\":50,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u062c\\u0634\\u0646\\r\"},{\"page\":60,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u0686\\u064a\\u062f\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0645\\u0631\\u0627\\u0633\\u0645 \\u0639\\u0631\\u0648\\u0633\\u064a\\r\"},{\"page\":70,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6: \\u0622\\u062f\\u0627\\u0628 \\u0648 \\u0631\\u0633\\u0648\\u0645 \\u0639\\u0631\\u0648\\u0633\\u064a\\r\"},{\"page\":80,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7: \\u0628\\u0647\\u062a\\u0631\\u064a\\u0646 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\\u0647\\u0627\\u064a \\u0639\\u0631\\u0648\\u0633\\u064a\\r\"},{\"page\":92,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8: \\u0645\\u0627\\u0647 \\u0639\\u0633\\u0644\\r\"},{\"page\":102,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9: \\u0634\\u0631\\u0627\\u064a\\u0637 \\u0627\\u0632\\u062f\\u0648\\u0627\\u062c \\u0645\\u062c\\u062f\\u062f\\r\"}]","created_at":"2019-06-06 13:08:47","updated_at":"2022-09-12 16:56:44","process_started_at":"2019-06-06 13:08:50","process_done_at":"2019-06-06 13:12:11","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"2ad6ffb64d5b905ff4d701c756325a00b1f64675eec219d6903feed6e5d947ad0a228a4325f40c955799bde99b8eb82ab539f936680eaeff1a6b2703bcb2ba47","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"5296","title":"آداب معاشرت","token":"c916694cfd6273da","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:55","updated_at":"2019-10-17 15:21:11","study_fields":[{"id":"697","title":"موزه","degree_id":"4","token":"0293d85fe901641f","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-10 14:18:20","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"price_fa":"۱۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC","urlify":"%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC","pages_count_fa":"۱۱۲","previews":null,"score":0},{"id":"3795485","title":"چگونه همسر خود را هیپنوتیزم کنید؟","price":"17000","ebook_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229919620","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1397","nobat_chap":"1","description":"«چطور همسر خود را هیپنوتیزم کنید تا رابطه به خواب رفته شما بیدار شود؟»، اثر وین اف پرکینز فقط یک کتاب نیست، بلکه سیستم جامعی است که به شما و همسرتان امکان انجام صحیح هیپنوتیزم را می دهد.\r\nدر این کتاب راهکارهای هیپنوتیزم برای بیدار شدن رابطهی عشقی دوجانبه بیان شده است. و با خواندن روش ها و نکات بیان شده، نه تنها به خود و همسرتان کمک می کنید، بلکه از تمام مزیت های هیپنوتیزم جهت افزایش امنیت و آرامش در منزلتان برخوردار خواهید شد. می توانید حس خود در هنگام هیپنوتیزم را با یک دستگاه ضبط صدا، ثبت کرده و هر بار که به آن گوش میکنید از نکات مثبت این تکنیک استفاده کنید. کتاب حاضر موفقیت شما در دستیابی به رابطهای امن و رویایی\r\nرا تضمین میکند. کتاب حاضر مختصر، مفید و بسیار کاربردی بوده و درک شما از هیپنوتیزم را افزایش خواهد داد.","pages_count":"98","keywords":"null","token":"63dbfd314f41fa17","created_at":"2019-06-07 17:45:32","updated_at":"2022-04-10 14:57:04","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:48:08","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917770","title":"وین اف پرکینز","firstname":"وین","lastname":"اف پرکینز","token":"5ba702c23b800f61","created_at":"2019-06-07 17:43:11","updated_at":"2019-06-07 17:43:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917771","title":"مرضیه تقوا","firstname":"مرضیه","lastname":"تقوا","token":"cfb22100a3251bce","created_at":"2019-06-07 17:43:20","updated_at":"2019-06-07 17:43:20","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917772","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"3506b975c0c05d9a","created_at":"2019-06-07 17:43:25","updated_at":"2019-06-07 17:43:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917773","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"fb348edfb2c20349","created_at":"2019-06-07 17:43:31","updated_at":"2019-06-07 17:43:31","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917770","title":"وین اف پرکینز","firstname":"وین","lastname":"اف پرکینز","token":"5ba702c23b800f61","created_at":"2019-06-07 17:43:11","updated_at":"2019-06-07 17:43:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917771","title":"مرضیه تقوا","firstname":"مرضیه","lastname":"تقوا","token":"cfb22100a3251bce","created_at":"2019-06-07 17:43:20","updated_at":"2019-06-07 17:43:20","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917772","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"3506b975c0c05d9a","created_at":"2019-06-07 17:43:25","updated_at":"2019-06-07 17:43:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917773","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"fb348edfb2c20349","created_at":"2019-06-07 17:43:31","updated_at":"2019-06-07 17:43:31","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784169","file":"5cfa637505e039.14494870.pdf","book_id":"3795485","toc":"[{\"page\":10,\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 1: \\u0686\\u06af\\u0648\\u0646\\u0647 \\u0647\\u0645\\u0633\\u0631 \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0647\\u06cc\\u067e\\u0646\\u0648\\u062a\\u06cc\\u0632\\u0645 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":64,\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 2: \\u062a\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u06a9\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0634\\u0631\\u0641\\u062a\\u0647 \\u0647\\u06cc\\u067e\\u0646\\u0648\\u062a\\u06cc\\u0632\\u0645 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0636\\u0627\\u06cc\\u062a \\u0634\\u0645\\u0627\"}]","created_at":"2019-06-07 17:45:33","updated_at":"2022-04-10 14:57:05","process_started_at":"2019-06-07 17:45:33","process_done_at":"2019-06-07 17:47:56","process_failed_at":null,"pages_count":"98","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"d1adb87f44587202a35ac6c1970e5cbb2c9f2b8eef8bceb1694a0b33f229cb97e895e8145c519f2a4f67388a887f733175b3062c0d69acb1c39a7c058be3e06f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۸"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"23944","title":"سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج","token":"7a39070b415d4be6","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:37:13","updated_at":"2019-06-07 18:48:08","study_fields":[{"id":"1765","title":"مشاوره گرایش مشاوره خانواده","degree_id":"10","token":"20e5982600a59ca0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"36049","title":"مشاوره ازدواج","token":"f822d4cfbbe4e622","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:54:25","updated_at":"2019-06-07 18:48:08","study_fields":[{"id":"1285","title":" خانواده درمانی","degree_id":"10","token":"7111a26bbeece3bd","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1765","title":"مشاوره گرایش مشاوره خانواده","degree_id":"10","token":"20e5982600a59ca0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۱۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F","urlify":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F","pages_count_fa":"۹۸","previews":null,"score":0},{"id":"3795760","title":"جنسیت و انتخابات","price":"34000","ebook_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/14e455b4c0c40398/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/14e455b4c0c40398/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/14e455b4c0c40398/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/14e455b4c0c40398/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/14e455b4c0c40398/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/14e455b4c0c40398/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/14e455b4c0c40398/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/14e455b4c0c40398/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/14e455b4c0c40398/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/14e455b4c0c40398/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226444170","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"زنان در شکل سنتی و نامریی به انواع مشارکت سیاسی از مدیریت همیارانه واره ها گرفته تا حضور در سازمانهای داوطلبانه و خیریه محلی پرداخته و می پردازند. در عصر مدرن اما زنان هر جا وارد انتخابات شوند، تغییر صحنه حداکثری آن را تضمین می کنند. معهذا اگر چنین امکانی با استقلال رای و آگاهی آنان به اتکای وجود اصناف و احزاب همراه نباشد، همواره احتمال سویاستفاده از این توان با دست کم کج راهه رفتنش در غیاب فرهنگ سیاسی دمکراتیک و مشارکت شهروندی می رود؛ به ویژه آنکه زمینه های این امر در جامعه پذیری سیاسی یا , تبلیغات رسانه ای و حتی نامیدی و عدم اعتماد به نفس زنان و ضعف حمایت مالی از ایشان در امر سیاست ورزی زنانه هم از قبل مهیا است. زمین رسما کج و ناهموار بازی سیاسی و داوری آن به نفع مردان در پارادایم مذکراما آنجا قابل اصلاح است که حضور زنان در عرصه مناصب سیاست ورزی با تغییر رویه های اساسی در زمینه هایی چون تامین صلح و رفاه و نفی خشونت و نظایر آنها مواجه می گردد. زمینه سازی این حضور نیز به تامین شرایط آموزش و بهداشت و اشتغال زنان و امکان تبادل تجاریشان متکی است و در پیامدهایی چون تحقق توسعه پایدار از این طریق تردید نمی رود کتاب حاضر نمودی است نظری از یادگیری عقلانی میل به سوی تمدنی بی سالار که در پرتو سدهها خون دل خوردن زنان در پروردن خردمندانه بشریت مذکر از مرحله فهم تا عقل و از آنجا تا مرحله خرد دوجنسیتی بالیده و اینک بازاندیشی عاطفی در عقلانیت را مایه اعتلای زیست جهان های جدیدی میدارد.","pages_count":"112","keywords":"null","token":"14e455b4c0c40398","created_at":"2020-04-26 16:23:52","updated_at":"2022-04-10 15:00:44","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2020-04-26 16:39:14","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917747","title":"دکتر عباس محمدی اصل","firstname":"دکتر","lastname":"عباس محمدی اصل","token":"ffa0cf60e52ef913","created_at":"2019-06-01 14:01:56","updated_at":"2019-06-01 14:01:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917747","title":"دکتر عباس محمدی اصل","firstname":"دکتر","lastname":"عباس محمدی اصل","token":"ffa0cf60e52ef913","created_at":"2019-06-01 14:01:56","updated_at":"2019-06-01 14:01:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784444","file":"5ea57650ee3dd1.50933212.pdf","book_id":"3795760","toc":null,"created_at":"2020-04-26 16:23:53","updated_at":"2022-04-10 15:00:45","process_started_at":"2020-04-26 16:23:54","process_done_at":"2020-04-26 16:26:57","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"a0f8e4cc35e9c65bf68295099d86c1cfe0d777eb71900197dc68afc6b949d7466a18a7519293292cf272c443ff2d4139b0bcfeaea7ee70d79fa43d0c33efb73c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"38026","title":"نظام های انتخاباتی","token":"2d84eddab45fe0c7","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:58:11","updated_at":"2020-04-26 16:39:14","study_fields":[{"id":"1657","title":"حقوق عمومی","degree_id":"10","token":"2c6ba810918f5ce2","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2020-04-26 16:39:14","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۳۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۱۱۲","previews":null,"score":0},{"id":"3795484","title":"تکاپوی جامعه","price":"61000","ebook_price":"۳۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d28e46a1697aef17/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d28e46a1697aef17/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d28e46a1697aef17/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d28e46a1697aef17/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d28e46a1697aef17/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d28e46a1697aef17/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d28e46a1697aef17/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d28e46a1697aef17/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d28e46a1697aef17/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d28e46a1697aef17/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229919675","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1397","nobat_chap":"1","description":"زمانه ما زمانه تغییرات عظیم است. این تغییرات هم جامعه و هم زندگی ما را در بر گرفته است و گویی از یکی به دیگری منتقل می شود. شاید همان ضرورتی که پس از انقلاب صنعتی، جامعه شناسی را عهده دار فهم تحولات آن جامعه می کرد؛ امروز نیز از این علم میخواهد دستاوردهای انقلاب فنی و الکترونیک و ارتباطات را برای زندگی ما توضیح دهد. این بدان معنا است که جامعه معاصر با هر عنوانی اعم از پساصنعتی و پسانوین و تکنوکراتیک باز هم محتاج تحلیل است و احتمالا بدون شناخت هنجارها و نهادهای آن، توفیق چندانی در زندگی دست نمی دهد.\r\nبدین سان وظیفه بررسی تغییرات اجتماعی در ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با ارگانیستی و شخصیتی و نهادی به جامعه شناسی محول می شود.\r\nجامعه شناسی بر این سیاق می کوشد ضمن تشریح پدیده های اجتماعی و الگوهای ثابت و پویای ساختی آنها، به تبیین مناسبات و پیش بینی تحولات آتی شان بپردازد.\r\nدر اینجا کوشش کتاب حاضر بر آن تعلق گرفته که به سبکی گزین گوی، اجزای برجسته نظام پیچیده اجتماعی را توضیح دهد و به این ترتیب ذهن را برای تحلیل مفاهیم مربوط به نهادهای مسلط بر زندگی مان تقویت سازد. در این تلاش خواهد شد ابعاد متحول جامعه به شکل دیالکتیکی توضیح یابد و تعادل پویای آنها چونان برآیند ستیز و وفاق اجتماعی بازنمایانده شود.\r\nدر متن حاضر تلاش می شود مفاهیم انسانی و اجتماعی علم جامعه شناسی به زبان ساده بیان گردیده و البته فاصله آنها تا استدلال راجع به نسبت پدیده های انسانی - اجتماعی نیز مشخص بماند.","pages_count":"204","keywords":"null","token":"d28e46a1697aef17","created_at":"2019-06-07 17:38:57","updated_at":"2022-04-10 14:52:35","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:47:09","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917769","title":"دکتر عباس محمدی اصل","firstname":"دکتر","lastname":"عباس محمدی اصل","token":"2bf4a476a3a3ad65","created_at":"2019-06-07 17:37:55","updated_at":"2019-06-07 17:37:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917769","title":"دکتر عباس محمدی اصل","firstname":"دکتر","lastname":"عباس محمدی اصل","token":"2bf4a476a3a3ad65","created_at":"2019-06-07 17:37:55","updated_at":"2019-06-07 17:37:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784168","file":"5cfa61e93e2f90.59022927.pdf","book_id":"3795484","toc":null,"created_at":"2019-06-07 17:38:57","updated_at":"2022-04-10 14:52:36","process_started_at":"2019-06-07 17:38:59","process_done_at":"2019-06-07 17:45:12","process_failed_at":null,"pages_count":"204","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"7e40c17232e81867576877f121a4afc4dea43b07e7437c9f3e40e104dc9fc2653e7f0191b1efc89ed41642d802ce04d92b6861fa2d2c99288d9fee03b5984b69","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۴"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"3391","title":"اصول و مبانی جامعه شناسی","token":"df76550ebba0e950","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_fields":[{"id":"220","title":"بهداشت عمومی","degree_id":"7","token":"946ae1afd22673aa","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"907","title":"تکنسین سلامت دهان","degree_id":"7","token":"00a1f1434ea81e71","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"3394","title":"اصول و مبانی جامعه شناسی","token":"2f13bc04e28da6d3","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"6970","title":"آشنایی با مبانی جامعه شناسی","token":"c089271350be0ac3","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:21","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"1690","title":"تاریخ اسلام","degree_id":"7","token":"8655ba0a552332eb","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-08-20 12:41:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8956","title":"بررسی و نقد جامعه شناسی علم و معرفت","token":"a730744164819a74","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:02","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"964","title":"دانش اجتماعی مسلمین","degree_id":"10","token":"8fa5b3e44b5b76eb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 14:13:21","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"967","title":"فلسفه علوم اجتماعی","degree_id":"10","token":"652c3d97a5fb8091","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8959","title":"بررسی و نقد مکاتب و نظریه های جامعه شناسی 1","token":"34c2d540ace11b6b","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:26:02","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"964","title":"دانش اجتماعی مسلمین","degree_id":"10","token":"8fa5b3e44b5b76eb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 14:13:21","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"967","title":"فلسفه علوم اجتماعی","degree_id":"10","token":"652c3d97a5fb8091","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8962","title":"بررسی و نقد مکاتب و نظریه های جامعه شناسی 2","token":"f492a0f652324aba","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:03","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"967","title":"فلسفه علوم اجتماعی","degree_id":"10","token":"652c3d97a5fb8091","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"10066","title":"بینش های جامعه شناسی 1","token":"2a979cd7b1487367","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:33","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"1573","title":"مردم شناسی","degree_id":"10","token":"e68a62dc974716d9","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1576","title":"جمعیت شناسی","degree_id":"10","token":"83301bf25b0d79e1","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"10069","title":"بینش های جامعه شناسی 2","token":"bc3e3e7c62268907","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:33","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"1573","title":"مردم شناسی","degree_id":"10","token":"e68a62dc974716d9","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1576","title":"جمعیت شناسی","degree_id":"10","token":"83301bf25b0d79e1","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"15187","title":"جامعه شناسی ۱","token":"855a6cc237b014c3","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:29:07","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"460","title":"فلسفه و عرفان","degree_id":"7","token":"e1ace76d48e33df8","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"15190","title":"جامعه شناسی ۱","token":"10a6c4cbf11b5c9f","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:29:07","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_fields":[{"id":"1300","title":" سینما","degree_id":"7","token":"624280d65c4a9347","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"15193","title":"جامعه شناسی ۲","token":"a7ed6ed4be15b3a2","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:07","updated_at":"2019-06-07 18:47:09","study_fields":[{"id":"460","title":"فلسفه و عرفان","degree_id":"7","token":"e1ace76d48e33df8","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۶۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87","urlify":"%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87","pages_count_fa":"۲۰۴","previews":null,"score":0},{"id":"3795490","title":"عدل الهی در مجازات مستضعفان و جاهلان قاصر و مقصر","price":"38000","ebook_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009386482","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1395","nobat_chap":"1","description":"در این نوشتار به این مطلب پرداخته شده است که اگر گروهی از افراد بشر به هر دلیل از درک حجتهای الهی محروم شوند در روز جزا چه شرایطی خواهند داشت. آیا مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفته و بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشوند، یا اینکه به دلیل عدم انجام تکالیف مورد مواخذه قرار خواهند گرفت؟ سپس به توضیح شرایط مستضعفان دینی و جاهلان قاصر و مقصر پرداخته شده است و تفاوت بین قاصر و مقصر را توضیح داده و جایگاه و شرایط این افراد را با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین مورد بررسی قرار داده است.","pages_count":"126","keywords":"null","token":"8bbca1c1a736dba0","created_at":"2019-06-07 18:22:24","updated_at":"2022-04-10 14:55:24","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:53:23","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917779","title":"آرزو زارع زاده","firstname":"آرزو","lastname":"زارع زاده","token":"7b92e55a309c95b0","created_at":"2019-06-07 18:22:08","updated_at":"2019-06-07 18:22:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917779","title":"آرزو زارع زاده","firstname":"آرزو","lastname":"زارع زاده","token":"7b92e55a309c95b0","created_at":"2019-06-07 18:22:08","updated_at":"2019-06-07 18:22:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784174","file":"5cfa6c18d11af9.44855041.pdf","book_id":"3795490","toc":"[{\"page\":12,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u0645\\u0639\\u0646\\u0627\\u06cc \\u0639\\u062f\\u0644 \\u0627\\u0644\\u0647\\u06cc\"},{\"page\":34,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u0645\\u0633\\u062a\\u0636\\u0639\\u0641\\u0627\\u0646 \\u0648 \\u062c\\u0627\\u0647\\u0644\\u0627\\u0646\"},{\"page\":68,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3: \\u0639\\u062f\\u0644 \\u0627\\u0644\\u0647\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u062c\\u0627\\u0632\\u0627\\u0631\\u062a \\u0645\\u0639\\u062a\\u0642\\u062f\\u0627\\u0646 \\u0628\\u0647 \\u0627\\u062f\\u06cc\\u0627\\u0646 \\u0648 \\u0645\\u0630\\u0627\\u0647\\u0628 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631\"}]","created_at":"2019-06-07 18:22:24","updated_at":"2022-04-10 14:55:25","process_started_at":"2019-06-07 18:23:26","process_done_at":"2019-06-07 18:26:40","process_failed_at":null,"pages_count":"126","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6defe59dd8cbc1f7ee2c2433609207b5cfb421c08f46f26491170e280ef2bf5d49ba88025692cad0f6b4dae63cb866ad7a7caa59252f14e8f0253cb82f812472","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۶"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"7714","title":"آموزش عقاید ۳ (عدل الهی)","token":"97afbb8ee261ad6d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:37","updated_at":"2019-06-07 18:53:23","study_fields":[{"id":"1732","title":"رشته دینی و عربی","degree_id":"4","token":"a92d1fa5c9d6d303","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-01-27 09:53:43","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۳۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1","urlify":"%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1","pages_count_fa":"۱۲۶","previews":null,"score":0},{"id":"3795351","title":"100 دلیل یک ازدواج موفق","price":"10000","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8823640fbc5ddfe1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8823640fbc5ddfe1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8823640fbc5ddfe1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8823640fbc5ddfe1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8823640fbc5ddfe1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8823640fbc5ddfe1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8823640fbc5ddfe1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8823640fbc5ddfe1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8823640fbc5ddfe1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8823640fbc5ddfe1/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-600-96618-6-2","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1397","nobat_chap":"1","description":"این کتاب نکاتی را درباره روابط میان همسران متذکر می شود.","pages_count":"104","keywords":null,"token":"8823640fbc5ddfe1","created_at":"2019-05-21 21:08:25","updated_at":"2019-05-21 21:50:38","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-21 21:48:35","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784035","file":"5ce42982603653.62492946.pdf","book_id":"3795351","toc":null,"created_at":"2019-05-21 21:08:26","updated_at":"2019-05-21 21:50:38","process_started_at":"2019-05-21 21:08:29","process_done_at":"2019-05-21 21:10:52","process_failed_at":null,"pages_count":"104","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"9d9c8ba77698c6f9bb669758c2f648ddbd7143db006cc7a292ecce77e6cded3ad467a33744c55f4f992621ab16aa04af98d879ae5fc0d70996187ea5fe10884a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۴"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"3511","title":"افکار عمومی","token":"cc5ccbc6f520d81b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:29","updated_at":"2019-05-21 21:48:35","study_fields":[{"id":"688","title":"مدیریت رسانه","degree_id":"10","token":"9656afdc37a6bc24","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-06-16 17:08:02","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"100-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82","urlify":"100-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82","pages_count_fa":"۱۰۴","previews":null,"score":0},{"id":"3795500","title":"چگونه یک آقای باشخصیت جذاب باشید؟","price":"24000","ebook_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b61578ae6b0925a6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b61578ae6b0925a6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b61578ae6b0925a6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b61578ae6b0925a6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b61578ae6b0925a6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b61578ae6b0925a6/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b61578ae6b0925a6/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b61578ae6b0925a6/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b61578ae6b0925a6/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b61578ae6b0925a6/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229919682","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1397","nobat_chap":"1","description":"هدف من از افتتاح آموزشگاهی برای پیشخدمتها مانند چیزی که در گذشته مرسوم بوده است، توجه به حفظ و باز گرداندن استانداردهای قدیمی در این حیطه بود. من برخی اصول قدیمی در مورد رفتار و آداب معاشرت مناسب را میدانم که ممکن است گاهی فراموش کنم، به همین خاطر تلاش می کنم تا به نوبه خود آنها را حفظ نمایم. به نظرم اگر بتوانم برخی از این مهارت ها را به چند نفر آموزش دهم، آنها نیز این موارد را به افراد دیگر منتقل می کنند و به این ترتیب برخی از سبک های کلاسیک مطلوب به زندگی امروزی باز می گردد.\r\nشاید از این که یک پیشخدمت باید مهارت های مربوط به یک نجیب زاده را بداند، تعجب کنید، اما به نظر شما، او فقط یک خدمتکار است؟ ولی این تمام ماجرا نیست. معمولا یک پیشخدمت و خانواده اش، وظیفه مراقبت از کودکان در خانه های مجلل را به عهده دارند. فرزندان نجیب زادگان و خانواده های ثروتمند، سال های اولیه عمر خود را در منزل با آپارتمان خدمتکار مخصوص خود سپری می کنند. با آنها غذا می خورند. تلویزیون تماشا می کنند و بسیاری از کارها را به طور مشترک با پیشخدمت و خانواده او انجام می دهند. این کودکان روزی تبدیل به صاحبان این املاک می شوند و فقط آموزش هایی که در مدارس خصوصی می بینند برای یادگیری رفتار و منش درست، کافی نیست. یک پیشخدمت به همراه فرزندانش، تقش مهمی در پرورش یک نجیب زاده به بهترین شکل ممکن دارد\r\nاکنون که در میانسالی به سر می برم، با افتخار می توانم بگویم که سال ها به عده ای از مردان باشخصیت و نجیب این سرزمین خدمت کرده ام و می توانم مهارت های خود را به دیگران منتقل کنم. بسیاری از ویژگی های یک مرد با شخصیت و محترم که در این کتاب به آنها اشاره شده است را طی سال های خدمت خود به خوبی مشاهده کرده ام. برای مثال یادم می آید که در دهه 1950 برای یک نجیب زاده خوش اخلاق و شوخ طبع کار کرده ام. یک بار از او پرسیدم آفا، چرا شما همیشه در جواب یک درخواست ابتدا مخالفت می کنید و پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و موافقت می نمایید ؟ ». او گفت: «خب، اگر ابتدا موافق باشم و سپس مخالفت کنم، طرف مقابل ناراحت می شود و فکر می کند من آدم ظالمی هستم. اما وقتی اول مخالفت و سپس موافقت خود را اعلام می کنم، در نظر دیگران آدم خوبی جلوه | می کنم. این رفتار صحیح یک مرد با شخصیت و محترم است. او زمانی را برای فکر کردن در نظر می گیرد و پس از اطمینان از تصمیم خود، آن را بیان می کند","pages_count":"122","keywords":"null","token":"b61578ae6b0925a6","created_at":"2019-07-09 21:42:18","updated_at":"2022-04-10 14:59:04","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-07-09 22:10:27","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917724","title":"سام مارتین","firstname":"سام","lastname":"مارتین","token":"d5db0e6214c7cd51","created_at":"2019-05-27 11:44:10","updated_at":"2019-05-27 11:44:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917807","title":"معصومه تاشا","firstname":"معصومه","lastname":"تاشا","token":"153fd5dde3635d45","created_at":"2019-07-09 21:01:30","updated_at":"2019-07-09 21:01:30","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917811","title":"فروغ طافی","firstname":"فروغ","lastname":"طافی","token":"d4f0a55579f675bc","created_at":"2019-07-09 21:41:05","updated_at":"2019-07-09 21:41:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917724","title":"سام مارتین","firstname":"سام","lastname":"مارتین","token":"d5db0e6214c7cd51","created_at":"2019-05-27 11:44:10","updated_at":"2019-05-27 11:44:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917807","title":"معصومه تاشا","firstname":"معصومه","lastname":"تاشا","token":"153fd5dde3635d45","created_at":"2019-07-09 21:01:30","updated_at":"2019-07-09 21:01:30","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917811","title":"فروغ طافی","firstname":"فروغ","lastname":"طافی","token":"d4f0a55579f675bc","created_at":"2019-07-09 21:41:05","updated_at":"2019-07-09 21:41:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784184","file":"5d24caf26fd7c1.93824724.pdf","book_id":"3795500","toc":"[{\"page\":4,\"title\":\"\\u067e\\u06cc\\u0634\\u06af\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631\"},{\"page\":10,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":16,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u0622\\u062f\\u0627\\u0628 \\u0628\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0646 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0646\"},{\"page\":34,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u0628\\u0647\\u062f\\u0627\\u0634\\u062a\\u060c \\u0622\\u0631\\u0627\\u0633\\u062a\\u06af\\u06cc\\u060c \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u067e\\u0648\\u0634\\u06cc\\u062f\\u0646\"},{\"page\":52,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3: \\u062e\\u0648\\u0631\\u062f\\u0646 \\u0648 \\u0646\\u0648\\u0634\\u06cc\\u062f\\u0646\"},{\"page\":72,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u0631\\u0627\\u0628\\u0637\\u0647 \\u0639\\u0627\\u0637\\u0641\\u06cc \\u0631\\u0636\\u0627\\u06cc\\u062a\\u200c\\u0628\\u062e\\u0634\"},{\"page\":92,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u0646\\u062d\\u0648\\u0647 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637 \\u06a9\\u0627\\u0631\"},{\"page\":108,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6: \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\"}]","created_at":"2019-07-09 21:42:18","updated_at":"2022-04-10 14:59:05","process_started_at":"2019-07-09 21:42:20","process_done_at":"2019-07-09 21:45:23","process_failed_at":null,"pages_count":"122","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"0f7efa65533818decf453d1bbfc538af5afa68bcae034ba6b1a9eb0d510af9685498d97d0c2260f5c8cfdd28e4f12f412062a77f8c74810c3ade1aae8a0040d9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۲"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"5296","title":"آداب معاشرت","token":"c916694cfd6273da","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:55","updated_at":"2019-10-17 15:21:11","study_fields":[{"id":"697","title":"موزه","degree_id":"4","token":"0293d85fe901641f","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-10 14:18:20","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"20047","title":"روانشناسی و آداب معاشرت","token":"db2ee25b3e5a5ab1","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:33:11","updated_at":"2019-10-17 15:21:11","study_fields":[{"id":"1342","title":"خدمات مسافرتی و جهانگردی","degree_id":"7","token":"c6403c77c6982d1f","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۲۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%9F","urlify":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%9F","pages_count_fa":"۱۲۲","previews":null,"score":0},{"id":"3795481","title":"ترس از چاقی بس است","price":"25000","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009661893","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1397","nobat_chap":"1","description":"اگر دلتان می خواهد چاق شوید، کتابی را تهیه کنید که قول میدهد در مدت 10 روز می توانید 10 کیلو کم کنید!!\r\nچگونه ممکن است کسی که سال ها به خوردن کیک و شیرینی علاقه داشته، در عرض 10 روز به مصرف میوه و سبزیجات عادت کند. چگونه از کسی که مدت ها به تنبلی و بی تحرکی خو کرده، توقع دارید در مدت 30 روز ورزشکار شود.\r\nاگر کسی می توانست با یک ساعت ورزش و عرق ریختن روی تردمیل یک کیلو وزن کم کند، چیزی به نام مشکل چاقی وجود نداشت. از نظر علمی ثابت شده است چنین روشهایی برعکس سبب افزایش وزن می شود، اضافه وزن فعلی شما ریشه در عادت های نادرست گذشته دارد.\r\nزمان آن رسیده از زاویه دیگری به معضل چاقی نگاه کنیم و با شناخت علل واقعی آن، راهکارهای موثری بیابیم. اگر می خواهیم به نتایج متفاوتی برسیم، باید عادت های دیگری جایگزین کنیم. باید بیاموزیم چگونه با تغییرهای به ظاهر کوچک در رفتار و عادتها، سلامتی را به خود برگردانیم.","pages_count":"102","keywords":"null","token":"798b4e7b1d78cf15","created_at":"2019-06-06 17:28:13","updated_at":"2022-04-10 14:53:36","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-06 18:08:39","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917729","title":"فهیمه گدازچیان","firstname":"فهیمه","lastname":"گدازچیان","token":"7cd2f283d50d05a5","created_at":"2019-05-27 12:32:41","updated_at":"2019-05-27 12:32:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917759","title":"استفان گایس","firstname":"استفان","lastname":"گایس","token":"09ddc213d02f79f3","created_at":"2019-06-06 17:25:32","updated_at":"2019-06-06 17:25:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917763","title":"جسیکا فورست","firstname":"جسیکا","lastname":"فورست","token":"41b721dedbac740b","created_at":"2019-06-06 17:25:39","updated_at":"2019-06-06 17:25:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917759","title":"استفان گایس","firstname":"استفان","lastname":"گایس","token":"09ddc213d02f79f3","created_at":"2019-06-06 17:25:32","updated_at":"2019-06-06 17:25:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917763","title":"جسیکا فورست","firstname":"جسیکا","lastname":"فورست","token":"41b721dedbac740b","created_at":"2019-06-06 17:25:39","updated_at":"2019-06-06 17:25:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917729","title":"فهیمه گدازچیان","firstname":"فهیمه","lastname":"گدازچیان","token":"7cd2f283d50d05a5","created_at":"2019-05-27 12:32:41","updated_at":"2019-05-27 12:32:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784165","file":"5cf90de5cc9a87.29475114.pdf","book_id":"3795481","toc":null,"created_at":"2019-06-06 17:28:13","updated_at":"2022-04-10 14:53:37","process_started_at":"2019-06-06 17:46:42","process_done_at":"2019-06-06 17:50:17","process_failed_at":null,"pages_count":"102","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"febfc16a9276edaeba854e8ca83ea03b4462696c236f5d388c3b60944fc373f79366a52c6f5cbb3cbda6b8deb4e42f76c9cabb380f33345d5f7d700ff28212c3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۲"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"9421","title":"بعاد روانی سلامتی بخش فعالیت ورزشی","token":"848bc43bc8360b6a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:13","updated_at":"2019-06-06 18:08:39","study_fields":[{"id":"1672","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی","degree_id":"10","token":"f3b73f6bdc6749e0","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2021-01-27 09:25:05","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA","pages_count_fa":"۱۰۲","previews":null,"score":0},{"id":"3795761","title":"خیانت و مکافات","price":"21000","ebook_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۶‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/58af3cd2a782d036/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/58af3cd2a782d036/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/58af3cd2a782d036/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/58af3cd2a782d036/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/58af3cd2a782d036/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/58af3cd2a782d036/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/58af3cd2a782d036/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/58af3cd2a782d036/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/58af3cd2a782d036/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/58af3cd2a782d036/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226444149","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"این کتاب راهنمای افرادی است که ممکن است بعد ها با خیانت مواجه شوند.","pages_count":"98","keywords":"null","token":"58af3cd2a782d036","created_at":"2020-04-26 16:29:32","updated_at":"2022-04-10 15:00:27","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2020-04-26 16:39:46","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918203","title":"میشله دی مایز","firstname":"میشله","lastname":"دی مایز","token":"faf5ad7b5134325a","created_at":"2020-04-26 16:25:39","updated_at":"2020-04-26 16:25:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918204","title":"دکتر نفیسه عارفی","firstname":"دکتر","lastname":"نفیسه عارفی","token":"94b30382ef7b7bc4","created_at":"2020-04-26 16:25:52","updated_at":"2020-04-26 16:25:52","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918205","title":"مریم بغیازی","firstname":"مریم","lastname":"بغیازی","token":"c5fe49d9f122cb54","created_at":"2020-04-26 16:26:03","updated_at":"2020-04-26 16:26:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918203","title":"میشله دی مایز","firstname":"میشله","lastname":"دی مایز","token":"faf5ad7b5134325a","created_at":"2020-04-26 16:25:39","updated_at":"2020-04-26 16:25:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918204","title":"دکتر نفیسه عارفی","firstname":"دکتر","lastname":"نفیسه عارفی","token":"94b30382ef7b7bc4","created_at":"2020-04-26 16:25:52","updated_at":"2020-04-26 16:25:52","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918205","title":"مریم بغیازی","firstname":"مریم","lastname":"بغیازی","token":"c5fe49d9f122cb54","created_at":"2020-04-26 16:26:03","updated_at":"2020-04-26 16:26:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784445","file":"5ea577a4889990.28914147.pdf","book_id":"3795761","toc":null,"created_at":"2020-04-26 16:29:32","updated_at":"2022-04-10 15:00:28","process_started_at":"2020-04-26 16:29:34","process_done_at":"2020-04-26 16:31:52","process_failed_at":null,"pages_count":"98","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"d0779808ff7350afc79713fb346a081bf85867b0f543096dc2c2c4654d6adefcd7c7107f8c436ee1922530ea702446124936567655fb19d01aa169e715473564","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۸"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"19660","title":"روان شناسی","token":"d91b7e0f0dfcfd78","type":"","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:32:45","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_fields":[{"id":"418","title":"روانشناسی","degree_id":"7","token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"421","title":"روان شناسی تربیتی","degree_id":"10","token":"6a3aed9743aa5ece","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"424","title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی","degree_id":"10","token":"bcafc43af95065b4","books_count":"81","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"934","title":"روانشناسی بالینی","degree_id":"10","token":"9fc4bc2204ec8732","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1012","title":"روانشناسی بالینی کودک و نوجوان","degree_id":"10","token":"855818f9042c6bd5","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1600","title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","degree_id":"10","token":"942b07bce7739383","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1603","title":"روانشناسی عمومی","degree_id":"10","token":"ac0269925eb99eae","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1756","title":"روانشناسی صنعتی و سازمانی","degree_id":"10","token":"b56f2d26e6999e0c","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19663","title":"روان شناسی ۱","token":"2e4a2d5725fb8e1f","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:32:45","updated_at":"2020-04-26 16:39:46","study_fields":[{"id":"460","title":"فلسفه و عرفان","degree_id":"7","token":"e1ace76d48e33df8","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19666","title":"روان شناسی ۲","token":"0ece8ecea78853d0","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:32:45","updated_at":"2020-04-26 16:39:46","study_fields":[{"id":"460","title":"فلسفه و عرفان","degree_id":"7","token":"e1ace76d48e33df8","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۲۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۹۸","previews":null,"score":0},{"id":"3795491","title":"اصول درمان سو مصرف داروها","price":"19000","ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9fa709303995accb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9fa709303995accb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9fa709303995accb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9fa709303995accb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9fa709303995accb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9fa709303995accb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9fa709303995accb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9fa709303995accb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9fa709303995accb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9fa709303995accb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009661855","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1396","nobat_chap":"1","description":"هدف کتاب اصول درمان سـوی مصـرف داروهـا: دسـتورالعمل مبتنـی بـر تحقیـق- تشـریح اصـول درمانی و یافتههای تحقیقی است که ارتباط خاصی با سیستمهای قضایی و متخصصان درمانی دارد که با بیماران مبتلا به سـوی مصـرف مـواد مخـدر کـار\r\nمیکنند. این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: 1.یافته های تحقیقی در مورد بیماران معتاد که در 13اصل اساسی خلاصه شده اسـت. 2. مجموعـه ای از نمونه سوالاتی که اغلب، مـردم در مـورد درمـان سوی مصرف مواد می پرسند. 3. یک بخش منبع کـه\r\nوب ســایتهــایی را بــرای اطلاعــات بیشــتر ارایــه می دهد.","pages_count":"64","keywords":"null","token":"9fa709303995accb","created_at":"2019-06-07 18:37:52","updated_at":"2022-04-10 14:55:01","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:54:42","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917780","title":"دکتر نورا دی ولکوو","firstname":"دکتر","lastname":"نورا دی ولکوو","token":"a6ebe7bd1378afaf","created_at":"2019-06-07 18:37:07","updated_at":"2019-06-07 18:37:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917781","title":"دکتر مریم تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"مریم تقوا","token":"d20e1afcd8528fd5","created_at":"2019-06-07 18:37:11","updated_at":"2019-06-07 18:37:11","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917782","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"6f1686dbd3b29638","created_at":"2019-06-07 18:37:16","updated_at":"2019-06-07 18:37:16","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917780","title":"دکتر نورا دی ولکوو","firstname":"دکتر","lastname":"نورا دی ولکوو","token":"a6ebe7bd1378afaf","created_at":"2019-06-07 18:37:07","updated_at":"2019-06-07 18:37:07","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917781","title":"دکتر مریم تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"مریم تقوا","token":"d20e1afcd8528fd5","created_at":"2019-06-07 18:37:11","updated_at":"2019-06-07 18:37:11","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917782","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"6f1686dbd3b29638","created_at":"2019-06-07 18:37:16","updated_at":"2019-06-07 18:37:16","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784175","file":"5cfa6fb8e3ef30.48168327.pdf","book_id":"3795491","toc":null,"created_at":"2019-06-07 18:37:52","updated_at":"2022-04-10 14:55:02","process_started_at":"2019-06-07 18:37:53","process_done_at":"2019-06-07 18:39:35","process_failed_at":null,"pages_count":"64","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"d6a411b43e1319984b49bdc18105021dfbeb20b18d7920ca9eb138358579db3215612bf3ecde1beaca232a9a658b9a84c6bc4ed5b5c06a1c8c96bfc8ddee2bd0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"2086","title":"استفاده و سوء استفاده از داروها اختیاری ","token":"f8f5a976d57da184","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2019-06-07 18:54:42","study_fields":[{"id":"922","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی","degree_id":"10","token":"2ff66ce4849b1dcb","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"18415","title":"داروشناسی","token":"fce99a8392ad317d","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:31:54","updated_at":"2019-06-07 18:54:42","study_fields":[{"id":"175","title":"بینایی سنجی","degree_id":"7","token":"969793521fd50365","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-13 15:57:49","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"436","title":"پرستاری","degree_id":"7","token":"d308a91cbb3d9cbf","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:18:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"454","title":"اتاق عمل","degree_id":"7","token":"1e184afc9df3f300","books_count":"53","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"price_fa":"۱۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۶۴","previews":null,"score":0},{"id":"3795425","title":"فولرن های ناجور هسته (قفس های کربن بور نیتروژن)","price":"46000","ebook_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f97cdd59f6ea9926/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f97cdd59f6ea9926/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-99196-3-7","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1397","nobat_chap":"1","description":"جایگزین کردن اتم های غیر کربنی در ساختار قفس فولرنها منجر به پیدایش خواص جالبی در ساختار الکترونی، ویژگی های مغناطیسی و واکنش های فولرن ها می شود. از میان عناصر گوناگون وارد شده در ساختار فولرن ها، اتم های بور و نیتروژن که در جدول تناوبی مجاور کرین قرار گرفته اند بیشتر مورد توجه هستند. در واقع بور و نیتروژن به دلیل داشتن شعاع اتمی مشابه با اتم های کربن در صورت جایگزین شدن به جای اتم های کربن قفس فولرن علی رغم این که تغییر ساختاری قابل ملاحظه ای را در ساختار قفس مانند فولرن ایجاد نمی کنند، اما می توانند خواص الکترونی و مغناطیسی آنها را دستخوش تغییرات قابل توجهی کنند. لذا در این کتاب بر آن شدیم نگاهی داشته باشیم بر ساختار و خواص قفس های فولرن های ناجور هسته کربن - بور نیتریدی که در آنها برخی از اتم های کربن قفس فولرن با اتم های بور و نیتروژن جایگزین شده اند. اینکتاب با نگاهی گذرا بر تاریخچه پیدایش فولرن، مروری بر مجموعه پژوهش های تیوری و تجربی صورت گرفته بر روی فولرنهای ناجور هسته مذکور خواهد داشت. \r\nدر نگارش کتاب سعی شده تا ضمن پرهیز از نکات پیچیده و مفاهیم تکنیکی بکار رفته در پژوهش ها، مسیر انجام پژوهش و نتایج حاصل از آنها در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر تدوین شوند به گونه ای که خواننده در پایان هر فصل بتواند به جمع بندی کلی و نتیجه گیری منطقی از سیر تحول پژوهش های انجام شده در طول ربع قرن گذشته بر روی این نانوساختارها دست یابد. بر این اساس مطالعه این کتاب می تواند برای دانشجویان سال های پایانی دوران کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا کسانی که تمایل دارند پژوهش در زمینه فولرن ها را شروع کنند بسیار مفید باشد. علاوه | بر این سعی شده است مطالب هر فصل تا حد امکان مستقل از فصل های دیگر بیان شود تا خوانندگان بتوانند بنا بر نیاز خود هر فصل را به طور مجزا مطالعه کنند.","pages_count":"151","keywords":"null","token":"f97cdd59f6ea9926","created_at":"2019-05-28 18:20:06","updated_at":"2022-04-10 14:50:21","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-28 18:25:14","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917734","title":"مریم عنافچه","firstname":"مریم","lastname":"عنافچه","token":"f5b8463a20f718e3","created_at":"2019-05-28 17:44:33","updated_at":"2019-05-28 17:44:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917734","title":"مریم عنافچه","firstname":"مریم","lastname":"عنافچه","token":"f5b8463a20f718e3","created_at":"2019-05-28 17:44:33","updated_at":"2019-05-28 17:44:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784109","file":"5ced3c8f345f24.31887895.pdf","book_id":"3795425","toc":null,"created_at":"2019-05-28 18:20:07","updated_at":"2022-04-10 14:50:22","process_started_at":"2019-05-28 18:20:08","process_done_at":"2019-05-28 18:24:31","process_failed_at":null,"pages_count":"151","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"cc6b1b0d08c4c7ce8e1ed1425a95e72570bab49b4fec3d2f00f300ab09cf9a194126544b7626b4dc40f461cc54548656e4d53c97ab182c365ddc034ea9551096","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۱"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"2782","title":"اصول شیمی فیزیک","token":"18ac266464618a7d","type":"","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1174","title":"بیوشیمی بالینی","degree_id":"10","token":"95b242c90bb1a583","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 14:17:33","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6007","title":"آزمایشگاه شیمی فیزیک","token":"afd6337ef4a50a41","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1018","title":"شیمی آزمایشگاهی","degree_id":"4","token":"7889fffaecf44291","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6010","title":"آزمایشگاه شیمی فیزیک","token":"a2effc9199f87dbd","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"6013","title":"آزمایشگاه شیمی فیزیک 1","token":"2918c3596b4f51c5","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6016","title":"آزمایشگاه شیمی فیزیک 2","token":"2bd0af641c7341b7","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"10270","title":"بیوشیمی فیزیک","token":"b2791e548877c6cf","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:26:43","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25576","title":"شیمی فیزیک","token":"4df7ec9a1cbf6b8f","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:38:54","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1018","title":"شیمی آزمایشگاهی","degree_id":"4","token":"7889fffaecf44291","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25579","title":"شیمی فیزیک","token":"fb1a28ce0409ffb0","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:38:54","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"253","title":"علوم و صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"709077df17c679a0","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25582","title":"شیمی فیزیک","token":"78bf33e17ef2383a","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1201","title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","degree_id":"4","token":"2704702ff4172506","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-12 21:09:35","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"25585","title":"شیمی فیزیک","token":"f7abfcf609d229b2","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"58","title":"مهندسی نفت","degree_id":"7","token":"92beec874cc27d55","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-10 10:58:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"25588","title":"شیمی فیزیک 1","token":"897d9fe8b6ebf832","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25591","title":"شیمی فیزیک 2","token":"6f77c4e30c893727","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25594","title":"شیمی فیزیک آلی","token":"56de5f5b91621e55","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25597","title":"شیمی فیزیک آلی پیشرفته","token":"6a1ebe88e3e66a2b","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:56","updated_at":"2021-02-17 16:17:11","study_fields":[{"id":"928","title":"شیمی گرایش شیمی الی","degree_id":"10","token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1087","title":"شیمی گرایش شیمی دارویی","degree_id":"10","token":"da8b8b0b11e55185","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25600","title":"شیمی فیزیک پلیمر 1","token":"8103a625230b181a","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:56","updated_at":"2021-02-17 16:17:11","study_fields":[{"id":"658","title":"شیمی گرایش شیمی پلیمر","degree_id":"10","token":"bf7dbc126be62453","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-25 19:10:23","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25603","title":"شیمی فیزیک پیشرفته","token":"e9a87ac4f5c904a8","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:38:56","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_fields":[{"id":"766","title":"شیمی گرایش پیشرانه","degree_id":"10","token":"d976939f5538525d","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"880","title":"شیمی گرایش شیمی تجزیه","degree_id":"10","token":"442f7c6294c39eeb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-13 15:48:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"928","title":"شیمی گرایش شیمی الی","degree_id":"10","token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1180","title":"شیمی گرایش آموزش شیمی","degree_id":"10","token":"e8c0ad0c5a35ee0d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1906","title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","degree_id":"10","token":"86b875eed4fb6c85","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-05-10 14:36:06","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1909","title":"شیمی گرایش شیمی کاتالیست","degree_id":"10","token":"2a714eacc18e6e46","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"2002","title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک","degree_id":"10","token":"3740e887a143a78c","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:23:14","updated_at":"2022-07-11 12:59:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"2065","title":"شیمی گرایش فیتوشیمی","degree_id":"10","token":"f62971afef04b43b","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:23:33","updated_at":"2022-08-14 14:31:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25606","title":"شیمی فیزیک معدنی","token":"a55dabd5eea1793e","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:38:57","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":"1906","title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","degree_id":"10","token":"86b875eed4fb6c85","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-05-10 14:36:06","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"25609","title":"شیمی فیزیک مواد","token":"1ecd48785f0428ed","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:57","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"25612","title":"شیمی فیزیک و آزمایشگاه","token":"6c09c6b5f9a40840","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:57","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_fields":[{"id":"895","title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)","degree_id":"7","token":"cb606c4bb368e417","books_count":"37","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۴۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86","urlify":"%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86","pages_count_fa":"۱۵۱","previews":null,"score":0},{"id":"3795801","title":"ارتباط و خلاقیت در کلاس ریاضی","price":"26000","ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978622644413","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"همه ما به عنوان یک معلم، اهداف مشابهی برای دانش آموزان خود داریم. ما می خواهیم آنها نه فقط مطالب موجود در برنامه های استاندارد تحصیلی، بلکه مهارت هایی که برای باقی عمر خود نیاز دارند را نیز در مدرسه بیاموزند. متاسفانه آموزش ریاضیات چندان با یادگیری مهارت های زندگی، آموزش هیجان انگیز یا احساس ماجراجویی همراه نیست. من (نویسنده کتاب) بیش از چهل سال است که درس ریاضی را تدریس می کنم. اکثر کتاب هایی که تا به حال در این زمینه مطالعه کرده ام به شکل سنتی، با چهارچوب مشخص و تا حدی برنامه ها و فعالیتهای کسل کننده همراه می باشد. این کتاب ها به ندرت دانش آموزان را دچار چالش می کنند یا فرصتی برای معلمان فراهم می کنند تا مهارتهای زندگی را همراه با ریاضی به دانش آموزان خود بیاموزند. در نتیجه من بعد از سال ها شیوهای آموزشی را در کلاس خود به کار برده و تدریس ریاضی را با آموزش مهارتهای زندگی تلفیق کرده ام. من این روش را برای دانش آموزانم به کار بردم، نتایج آن را بررسی و یادداشت نمودم، بازخوردها را بررسی کردم و این تکنیک را تعدیل نموده ام.","pages_count":"100","keywords":"null","token":"aa12baef75a5fb2e","created_at":"2020-05-16 15:50:43","updated_at":"2022-04-10 14:59:57","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2020-05-16 15:53:40","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918206","title":"نیکلاس رینالدی","firstname":"نیکلاس","lastname":"رینالدی","token":"c8ca1a3740416031","created_at":"2020-04-26 16:30:57","updated_at":"2020-04-26 16:30:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918208","title":"نوشین تقوا","firstname":"نوشین","lastname":"تقوا","token":"cf6f6a99798060ce","created_at":"2020-04-26 16:31:19","updated_at":"2020-04-26 16:31:19","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918206","title":"نیکلاس رینالدی","firstname":"نیکلاس","lastname":"رینالدی","token":"c8ca1a3740416031","created_at":"2020-04-26 16:30:57","updated_at":"2020-04-26 16:30:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918208","title":"نوشین تقوا","firstname":"نوشین","lastname":"تقوا","token":"cf6f6a99798060ce","created_at":"2020-04-26 16:31:19","updated_at":"2020-04-26 16:31:19","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784483","file":"5ebfcc8bcc4083.58625177.pdf","book_id":"3795801","toc":null,"created_at":"2020-05-16 15:50:44","updated_at":"2022-04-10 14:59:58","process_started_at":"2020-05-16 15:50:45","process_done_at":"2020-05-16 15:53:14","process_failed_at":null,"pages_count":"100","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"de4bb37ef7c4f5ab5c6bcbb5ac91315cbb17ef493e1033523e4b8cbd6b6025e3e111638c83503d7b5c67cb496ff8a988940023eec9e10872ab208e1fb885063e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۰"},"publisher":{"id":"160","title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"2326","title":"اصول آموزش ریاضی","token":"d891ae7ede9db0a1","type":"","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_fields":[{"id":"1042","title":"آموزش ریاضی","degree_id":"10","token":"06894f1c3234e63f","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3463","title":"اصول وراهبردهای آموزش ریاضی","token":"3a0c41d445f07b65","type":"","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_fields":[{"id":"1339","title":"ریاضی کاربردی","degree_id":"10","token":"afa893f1fb54d161","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7657","title":"آموزش ریاضی ۱","token":"39f8cd065e04d976","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:36","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1138","title":"دبیری ریاضی","degree_id":"7","token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7660","title":"آموزش ریاضی ۲","token":"d95b9b435fbc379c","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:36","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1138","title":"دبیری ریاضی","degree_id":"7","token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7663","title":"آموزش ریاضی دورهٔ ابتدایی","token":"ecc66085c3610711","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:36","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"715","title":"آموزش ابتدایی","degree_id":"7","token":"ab52f3243443d9a6","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19900","title":"روانشناسی آموزش ریاضی","token":"70990ac5c46a6a69","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:33:01","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1042","title":"آموزش ریاضی","degree_id":"10","token":"06894f1c3234e63f","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"38284","title":"نظریه های آموزش ریاضی","token":"55f1e387e72f5dff","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:58:46","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1042","title":"آموزش ریاضی","degree_id":"10","token":"06894f1c3234e63f","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۲۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C","pages_count_fa":"۱۰۰","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86","simpleDescription":"جایگزین کردن اتم های غیر کربنی در ساختار قفس فولرنها منجر به پیدایش خواص جالبی در ساختار الکترونی، ویژگی های مغناطیسی و واکنش های فولرن ها می شود. از میان عناصر گوناگون وارد شده در ساختار فولرن ها، اتم های بور و نیتروژن که در جدول تناوبی مجاور کرین قرار گرفته اند بیشتر مورد توجه هستند. در واقع بور و نیتروژن به دلیل داشتن شعاع اتمی مشابه با اتم های کربن در صورت جایگزین شدن به جای اتم های کربن قفس فولرن علی رغم این که تغییر ساختاری قابل ملاحظه ای را در ساختار قفس مانند فولرن ایجاد نمی کنند، اما می توانند خواص الکترونی و مغناطیسی آنها را دستخوش تغییرات قابل توجهی کنند. لذا در این کتاب بر آن شدیم نگاهی داشته باشیم بر ساختار و خواص قفس های فولرن های ناجور هسته کربن - بور نیتریدی که در آنها برخی از اتم های کربن قفس فولرن با اتم های بور و نیتروژن جایگزین شده اند. اینکتاب با نگاهی گذرا بر تاریخچه پیدایش فولرن، مروری بر مجموعه پژوهش های تیوری و تجربی صورت گرفته بر روی فولرنهای ناجور هسته مذکور خواهد داشت. \r\nدر نگارش کتاب سعی شده تا ضمن پرهیز از نکات پیچیده و مفاهیم تکنیکی بکار رفته در پژوهش ها، مسیر انجام پژوهش و نتایج حاصل از آنها در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر تدوین شوند به گونه ای که خواننده در پایان هر فصل بتواند به جمع بندی کلی و نتیجه گیری منطقی از سیر تحول پژوهش های انجام شده در طول ربع قرن گذشته بر روی این نانوساختارها دست یابد. بر این اساس مطالعه این کتاب می تواند برای دانشجویان سال های پایانی دوران کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا کسانی که تمایل دارند پژوهش در زمینه فولرن ها را شروع کنند بسیار مفید باشد. علاوه | بر این سعی شده است مطالب هر فصل تا حد امکان مستقل از فصل های دیگر بیان شود تا خوانندگان بتوانند بنا بر نیاز خود هر فصل را به طور مجزا مطالعه کنند.","ebook_price_en":"23000","print_price_en":"46000","urlify":"%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86","pages_count_fa":"۱۵۱","authorTitle":"مریم عنافچه","study_fields":[{"id":"1174","title":"بیوشیمی بالینی","degree_id":"10","token":"95b242c90bb1a583","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 14:17:33","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C"},{"id":"1018","title":"شیمی آزمایشگاهی","degree_id":"4","token":"7889fffaecf44291","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C"},{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"},{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B6"},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C"},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"},{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C"},{"id":"253","title":"علوم و صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"709077df17c679a0","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C"},{"id":"1201","title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","degree_id":"4","token":"2704702ff4172506","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-12 21:09:35","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"},{"id":"58","title":"مهندسی نفت","degree_id":"7","token":"92beec874cc27d55","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-10 10:58:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA"},{"id":"928","title":"شیمی گرایش شیمی الی","degree_id":"10","token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C"},{"id":"1087","title":"شیمی گرایش شیمی دارویی","degree_id":"10","token":"da8b8b0b11e55185","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-02-17 16:17:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C"},{"id":"658","title":"شیمی گرایش شیمی پلیمر","degree_id":"10","token":"bf7dbc126be62453","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-25 19:10:23","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1"},{"id":"766","title":"شیمی گرایش پیشرانه","degree_id":"10","token":"d976939f5538525d","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87"},{"id":"880","title":"شیمی گرایش شیمی تجزیه","degree_id":"10","token":"442f7c6294c39eeb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-13 15:48:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87"},{"id":"1180","title":"شیمی گرایش آموزش شیمی","degree_id":"10","token":"e8c0ad0c5a35ee0d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"},{"id":"1906","title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","degree_id":"10","token":"86b875eed4fb6c85","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-05-10 14:36:06","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C"},{"id":"1909","title":"شیمی گرایش شیمی کاتالیست","degree_id":"10","token":"2a714eacc18e6e46","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA"},{"id":"2002","title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک","degree_id":"10","token":"3740e887a143a78c","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:23:14","updated_at":"2022-07-11 12:59:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"},{"id":"2065","title":"شیمی گرایش فیتوشیمی","degree_id":"10","token":"f62971afef04b43b","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:23:33","updated_at":"2022-08-14 14:31:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C"},{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF"},{"id":"895","title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)","degree_id":"7","token":"cb606c4bb368e417","books_count":"37","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"},{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1174/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C","title":"بیوشیمی بالینی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1018/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C","title":"شیمی آزمایشگاهی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1558/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","title":"مهندسی شیمی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1084/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B6","title":"شیمی محض"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1114/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C","title":"شیمی کاربردی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1216/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","title":"دبیری شیمی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/235/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","title":"زیست شناسی عمومی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/253/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C","title":"علوم و صنایع غذایی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1201/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/58/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA","title":"مهندسی نفت"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/928/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C","title":"شیمی گرایش شیمی الی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1087/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C","title":"شیمی گرایش شیمی دارویی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/658/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1","title":"شیمی گرایش شیمی پلیمر"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/766/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87","title":"شیمی گرایش پیشرانه"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/880/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87","title":"شیمی گرایش شیمی تجزیه"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1180/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","title":"شیمی گرایش آموزش شیمی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1906/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C","title":"شیمی گرایش شیمی معدنی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/1909/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA","title":"شیمی گرایش شیمی کاتالیست"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/2002/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/2065/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C","title":"شیمی گرایش فیتوشیمی"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/892/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF","title":"مهندسی مواد"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/895/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C","title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)"},"se":{"link":"/study-subject/2782/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9","title":"اصول شیمی فیزیک"}}],"tocStr":"","url":"/books/f97cdd59f6ea9926/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86"}
خرید یا کرایه
cancel
19