دانلود کتاب های مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانلود کتاب های مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

مهارت ها و قوانین کسب و کار

محمدتقی طغرایی , سید سعید میرواحدی , سمیه هاشمی , نگار اله‌وردی ,

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,

نظام حقوقی علایم تجاری نوین

دکتر زهرا شاکری , سهیلا نورعلی ,

تحلیل آماری

دکتر احمدرضا شکرچی زاده , مهندس شهرام فرجی , دکتر لطیفه السادات مدنیان ,

تنظیم قرارداد فروش بین‌المللی

محمدابراهیم گوهریان , کارلا سی شی پی , نادره شعبانی ,

خرید یا کرایه
cancel
19