1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
  4. اخالق و احکام کسب و کار
  5. کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار

کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار


نویسندگان : محمدتقی طغرایی , سید سعید میرواحدی , سمیه هاشمی , نگار اله‌وردی


درباره کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار

کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک بخش بزرگی از جامعه هستند که در عصر رقابتی امروز با پیچیدگی های بسیاری در عرصه ی کسب و کار مواجه اند لذا به منظور غلبه بر این پیچیدگی ها و مشکلات نیازمند فراگیری برخی مهارت ها و آشنایی با قوانین پایه هستند تا هزینه ی تجربه مجدد آزموده ها را نپردازند.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۷۰
شابک
978-600-5607-89-5
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کاردرس‌ها

اخالق و احکام کسب و کار اخالق و احکام کسب وکار اخلاق و احکام کسب و کار استقرار کسب و کار بازمهندسی فرایندهای کسب و کار پویایی کسب و کار تحلیل محیط کسب و کار حقوق کسب و کار طرح ریزی کسب وکار کسب و کار الکترونیکی

رشته ها

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار گرایش فناوری مدیریت کسب و کار گرایش مالی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی کارآفرینی گرایش توسعه کارآفرینی گرایش بین الملل

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19