دانلود کتاب های اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی دانلود کتاب های اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی

تنظیم قرارداد فروش بین‌المللی

محمدابراهیم گوهریان , کارلا سی شی پی , نادره شعبانی ,

بازار فولاد

سمیرا گلکاران مقدم

راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی

دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده , مریم زرگران‌یزد ,

خرید یا کرایه
cancel
19