1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
  4. اصول مالی و حقوق بازرگانی بین المللی
  5. کتاب راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی

کتاب راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی


نویسندگان : دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده , مریم زرگران‌یزد


درباره کتاب راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی

-

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۳۲۰
شابک
9789644573255
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19